ENERĢIJU IESKAUTĀ MĪLESTĪBA.
6 JŪNIJS - MĪLESTĪBAS DIENA!
Autore
Biruta Viktorija Komolova
31.05.2012
Cik daudz brīnišķīgu vārdu tiek  izteikts par Mīlestību! Cik daudz lielisku masveida vai grupu meditāciju tiek veikts, lai sūtītu Mīlestību visiem! Cik daudz šīs enerģijas izpausmes skan no publikāciju lapām, grāmatām, personīgiem kontaktiem un sarakstes…
Tādā gadījumā no kurienes uz Zemes tik daudz notikumu un enerģiju, kurām nav nekā kopīga ar Mīlestību, kaut gan tai pašā laikā sarunās šis vārds tiek minēts daudzkārtīgi. Iespējams, daudzi jau par to ir aizdomājušies…
Cik vaļsirdīgas un patiesas ir šīs daudzskaitlīgās un skaļās frāzes par beznosacījuma Mīlestību pret visu esošo uz Zemes?! Notikumi uz Zemes ir ļoti dažādi, savstarpējās attiecības ģimenē un saiknēs ar apkārtējo pasauli ir tik pat daudzveidīgas, attiecības garīgo grupu vidē bieži balstās uz konkurences un sāncensības enerģijām… Tad cik daudz zem augstām frāzēm un aicinājumiem Mīlēt ir Patiesības enerģijas?

Jau vairāk nekā divus gadus uz Zemes realizējas enerģētiskā atbalsta programma „Dievišķais pāris karmiskās laulības vietā”. Savienības „Dievišķais pāris” pamatā ir tīra un patiesa Mīlestība, un, protams, šādas savienības rezonē un balstās uz „vispārējā labuma” enerģijām. Agrāk šī patiesība izpaudās vienkāršajā parunā „Uz svešas nelaimes savu laimi neuzcelsi”. Dažs labs, augstās Mīlestības frāžu patosa un eiforijas pārņemts, metas meklēt savu „Dievišķo pāri”, nepadomājot par savu laulību partneri, par jaunās simpātijas partneri, bērniem, saviem pienākumiem, par elementāru atbildību... Tas nesader ne ar augstu garīgumu, ne ar patiesu Mīlestību.

Programma „Dievišķais pāris” ir Dievišķs projekts, kuram realizējoties nevar būt asaru, ne pēkšņi pamestu partneru, ne nelaimīgu bērnu. „Dievišķā pāra” formēšanas process paredz iepriekšēju komfortablu karmisko laulību saistību noslēgumu, kas balstīts uz „vispārējā labuma” enerģijām. 

Dievišķais plāns negrauj esošās karmiskās laulības. Tās ir reāli eksistējošas ģimenes, bērni un vecāki. Tie ir savstarpēji pienākumi un savstarpējas rūpes. Tāpēc Dievišķais nodoms ir tāds, ka lielāko karmisko laulību daļu var pārnest jaunā enerģētiskā stāvoklī, noslēdzot karmisko laulību iepriekšējo pieredzi. Mēs taču savu personīgo energoinformātiku pārveidojam, atlaižam veco pieredzi un pieņemam jaunās enerģijas, tādejādi sagatavojot sevi dzīvei jaunajā civilizācijā.

Karmiskās laulības – tā ir tāda pati energoinformātiskā telpa, ko Dievišķais plāns ar jūsu aktīvu līdzdarbību gatavs pārnest jaunās enerģijās un izplatījumos (daudzdimensiju telpās). Nepieciešami ir tikai kopīgi mērķi un šo pašu laulību var pacelt jaunā enerģētiskā līmenī „Dievišķais pāris”. 
Vai tiešam mums ir iemesls domāt, ka tagad, lielās Pārejas laikā uz jaunās civilizācijas enerģijām, Zemi pārpludinās masveida laulību graušana, un pamestās sievas, vīri un bērni ar  sāpēm un neizpratni vēros vienu no laulātajiem bezrūpīgi lidināmies jaunās laulībā? Vai tas ir dievu cienīgi?

Neglābjamu karmisko laulību skaits ir niecīgs! Tas ir secinājums, kas balstīts uz daudzgadēju pieredzi, strādājot ar šo programmu dažādās auditorijās un privātās konsultācijās.
Bieži tās ir ģimenes, kurās cilvēki vienkārši nav gatavi mainīt sevi. Tāpēc paātrinātas atmodas apstākļos daudz kas var izmainīties vienā acumirklī un cilvēku apziņa atvērsies, ļaujot ieraudzīt savu enerģētisko lauku, noslogotu ar vecās pieredzes kodiem. Tad Dievišķā palīdzība vienmēr būs blakus.

Varbūt tas notiek tāpēc, ka pati Mīlestības enerģija - tāpat kā viss pasaulē un Kosmosā, iziet savu evolūcijas ceļu. Taču šis ceļš ne vienmēr ir bijis rozēm kaisīts. Mīlestības vārdā grāva un iznīcināja sāncenšus, izraisīja karus un konfliktus. Ar mīlestību spekulēja, manipulēja un apspieda. Mīlestību ziedoja, ar to krāpās, provocēja un sāpināja tuviniekus... Mīlestību pārdeva par materiāliem labumiem. Mīlestību tēloja, kad tās nemaz nebija, un cilvēki ticēja. Mīlestība uzupurējās, bija agresīva, alkatīga un apspiedoša. Ļoti daudz kas ir pielipis Mīlestības enerģijai. Nevajag sašaurināt Mīlestības jēdzienu tikai līdz laulāto attiecībām. Mīlestības izpausmes ir bezgalīgi dažādas – sava veida Mīlestības enerģijas detalizācija.  Tā ir gan vecāku Mīlestība, Mīlestība uz materiālajiem labumiem, naudu, savu profesiju, Mīlestību uz dabu, savu Zemi... Nav iespējams uzskaitīt visu tās daudzveidību un tās izpausmes visu mūsu dzīvju pieredzēs simtiem tūkstošu gadu garumā.
Visi šie senie stāvokļi arī šodien ir noglabāti mūsu enerģētikā, notikumu laukos, šūnu atmiņā, visos apziņas līmeņos, DNS un vēl neskaitāmos mūsu enerģētiskās informācijas nesējos.

Pienācis laiks atbrīvot šo sākotnēji brīnišķīgo un tīro enerģiju no gadu tūkstošos krātās smagās energoinformātikas. 
4. jūnijā mūs gaida Mēness aptumsums. Mēness jaunās enerģijas pašlaik ir sevišķi spēcīgas, izgaismojot visu, kas noslēpts mūsu laukos (izplatījumos), visu, kas saistīts ar apgrūtinājumiem tajos, visu, kas apslāpē tīro Mīlestības enerģiju. (par iespējamām praksēm jau ir  pieejami materiāli mūsu mājas lapā).

Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka 4. jūnija Mēness enerģijas mūs aizved pie cita, ne mazāk interesanta un perspektīva enerģētiskā procesa 6. jūnijā - Venēra dodas starp Zemi un Sauli. Šis Venēras Saules aptumsums ir tieši priekš mums, Zemes iedzīvotājiem. Planēta, kas sevī nes tik bezgalīgi daudzveidīgu atjaunoto Mīlestību, pastiprina to ar Saules impulsiem. Mums tiek dota brīnišķīga iespēja kardināli mainīt un atjaunot (restartēt) visas ar Mīlestības izpausmēm saistītās programmas katrā mūsu dzīves sfērā!

Izmantosim šo enerģētiski tik unikālo brīdi, lai atlaistu no savas dzīves izplatījumiem visas smagās atmiņas, attiecības un iepriekšējo dzīvju enerģētiku, kura apgrūtina Mīlestības izpausmes mūsu dzīvē. Iekļaujiet darbā absolūti visas dzīves sfēras! Mīlestība nav tikai izjusta un maiga attieksme pret savu otro pusīti, tā patiešām ir tīra beznosacījuma Mīlestība uz visu esošo mums apkārt, visās dzīves sfērās, kas apliecināta ar konkrētu rīcību!

Patlaban daudz tiek runāts par sievišķo enerģiju pārsvaru un dominēšanu dažādu procesu formēšanā.

Es jūtu, ka procesi izpaužas savādāk. Savulaik bija matriarhāta periods, vēlāk to nomainīja patriarhāta laiki. Tie bija dzīves pieredzes apgūšanas posmi blīvajās enerģijās, kad dominēja viena no enerģijām – vai nu vīrišķā vai sievišķā.

Tagad ir pienācis laiks līdzvērtībai, vīrišķās un sievišķās enerģijas sintēzei harmoniskā vienotībai veselumā. 

Sievišķās enerģijas jau ir atjaunojušas savu enerģētisko potenciālu. Tagad tās pilnvērtīgi piedalās visos jauno  realitāšu veidošanas procesos, balstītos uz radošu līdzsvaru. Es domāju, ka nebūs vairs svaru kausu pārsvars  uz vienu vai otru pusi.

Kas ir sievišķās un vīrišķās enerģijas? Tās nav saistītas ar cilvēka dzimumu. Tie ir enerģētiskie stāvokļi. Sievišķās enerģijas reālajā dzīvē ienes idejas, iedvesmu un radošās dzirkstis. Šādas enerģijas vienādi nepieciešamas kā vīriešiem, tā sievietēm. Katrs no mums grib kaut ko radīt savās dzīves sfērās. Brīnišķīgas idejas un iedvesma nepieciešama visiem – gan vīriešiem, gan sievietēm.

Un kas ir vīrišķās enerģijas? Tas ir spēks radīt realitāti. Tā ir idejas materializācija! Un tādas enerģijas arī ir vajadzīgas visiem – gan vīriešiem, gan sievietēm. Mēs visi gribam lai mūsu vēlmes piepildītos. Tāpēc vīrišķās enerģijas palīdz katram no mums izveidot reālu notikumu un piepildīt vēlmi.

Tādēļ tik svarīgs ir līdzsvars un šo enerģiju vienotība – lai mēs būtu ideju un radošu projektu pārbagāti un lai mācētu tos praktiski realizēt dzīvē.

Visu mūsu energoinformātiku, atbrīvotu no vecajiem stāvokļiem, jeb no jau nevajadzīgajiem kodiem, kuri glabā iepriekšējo pieredzi, var aizpildīt ar Mīlestības enerģijas skaistumu un patiesumu!
Mīlestības enerģijas straume, kura 6. jūnijā tika pastiprināta ar Saules enerģiju (kā zināms Saule ir visu procesu starta poga), sāk savu mūžīgo vadošo plūdumu katrā mūsu dzīves mirklī.

Gribas nosaukt 6. jūniju par MĪLESTĪBAS DIENU!
Palaidīsim šo procesu uz Zemes! Lai 6. jūnijs uz Zemes kļūst par vispārējas Mīlestības izpausmes dienu, par Mīlestības svētku dienu!
Izmantojiet enerģiju spēku un mēģiniet pēc iespējas rezultatīvāk harmonizēt un līdzsvarot visas savas attiecības – ģimenes, personiskās, laulības, darba, radnieciskās, draudzības, absolūti visas. Mēs atrodamies dabas Mīlestības vidū, dzīvnieku un augu vidū, mēs staigājam pa ceļiem un taciņām, no kurām nāk Minerālu valstības izstarotā Mīlestības enerģija, mēs vienmēr esam stihiju un valstību Dievišķo spēku, dabas Garu ieskauti.   Mums visapkārt ir neiedomājami dažāda dzīve – visapkārt mums viss dzīvo un attīstās.

Sajutīsim sevi savstarpēji vienotus ar visiem, vienlaicīgi izjūtot kopējo Mīlestību – bez noteikumiem un ierobežojumiem, veidojot mūsu dzīves skaistumu visā tās varavīksnes spektrā, vispārēja labuma vadīti!
Daudz laimes Mīlestības dienā!
Biruta Viktorija Komolova

Rīga, Latvija
Pilnveidības Skola Pirmsavots

www.pervoistok.lv