KOSMISKAIS VISUAPTVEROŠAIS LAIKS
 
 
NODAĻA NO GRĀMATAS 
"IEKĻAUŠANĀS JAUNĀS PASAULES ENERĢIJĀS"
                                                    
AUTORS
BIRUTA VIKTORIJA KOMOLOVA
Informācija ir veidota ar Galaktisko Hatoru Līdzdalību. Viņām tika lūgts kontakts un palīdzība šīs informācijas veidošanā. Atnāca atbilde: „Sajūti sevi kā Hatoru un sāc sniegt informāciju, kā vienkāršos vārdos un saprotami pateikt kas ir Laiks”.
 
Sāksim ar to, ka uz visiem laikiem atteiksimies no lineārā laika jēdziena, kas ir nosacīta skala ar iedaļām: minūtes, stundas, gadi, tūkstošgades. Uz šīs skalas ir punkts „tagadne”, kuram uz vienu pusi atrodas „pagātne”, bet uz otru pusi – „nākotne”. Šī lineārā laika forma tika mākslīgi izveidota Zemes evolūcijas procesam un bija paredzēta cilvēka domāšanai trīsdimensiju pasaulē.
Taču, tā kā mēs esam izgājuši ārpus Saules sistēmas robežām, mums ir pieejami bezgalīgie Dievišķie izplatījumi un pasaules, kur ir cits Laika jēdziens.
Vispirms pieņemiet ideju, ka Laikam ir sfēriska forma, kura iesniedzas bezgalībā. Ap mums ir sfēra, kas satur ne tikai laika apjomus, bet arī visdažādākos visa iespējamā resursus, ieskaitot informācijas resursus.
Tas ir neizmērojams gaismas enerģijas komplekss, kurš sastāv no neaptverami daudz dažādiem potenciāliem, kā arī kodiem, to formas izpausmei. Tas nozīmē, ka bez Laika kompleksa materializācija nenotiks.
 
Laika enerģētiskais komplekss jeb vienkārši Visuaptverošais Laiks eksistē evolucionējošas Pasaules bezgalīgajos izplatījumos tur, kur ir blīvākas enerģijas, kas materializējas konkrētā formā. Bez Laika jeb Visuaptverošā Laika dzīvība vai citas blīvas enerģijas eksistences formas nevar izveidoties, tāpēc Laiks ir mūsu realizācijas izplatījumu neatņemama daļa.
 
Laiks – Gaisma – Izplatījums ir vienota un sastāvdaļās nedalāma forma. Tā rada pamatu piepildījumam un materializācijai. Var teikt arī tā: laiks – tā ir gaisma, laiks – tas ir izplatījums, un tas viss ir vienots.
 
Atgādināšu brīnišķīgo Krajona frāzi „Nedomā kā cilvēks”. Trīsdimensiju pasaules cilvēks ir pieradis visu novērtēt, apzīmēt, klasificēt, nosaukt vārdā, novietot attiecīgajā plauktiņā, taču bezgalīgajās kristāliskajās Dievišķajās pasaulēs tas tā nav. Šajās pasaulēs visam ir neskaitāmi iespēju varianti izpausties nebeidzamā īpašību un stāvokļu daudzveidībā. Kā to var klasificēt ar trīsdimensiju prātu! Trīsdimensiju prāts darbojas citā vibrāciju diapazonā, tāpēc nevar aptvert dimensiju un variantu bezgalību.
 
Terminu „Ārpus Laika” cilvēcei deva, lai to atrautu no pieķeršanās lineārajam laikam, nevis atmestu šo komplekso enerģiju kā nevajadzīgu. Pierodiet jebkuru informāciju uztvert maksimāli plaši, iedziļinoties vārdā, frāzē, tēzē!
 
Tagad atgriezīsimies pie Visuaptverošā Laika kompleksajām enerģijām. Lasot un izprotot rakstīto, sajūtiet Visuaptverošā Laika apjomīgumu un daudzšķautnainību, sajūtiet sevi nevis kā vienkāršu lasītāju, bet gan kā Dievišķu būtni, kura atnākusi uz Zemi, lai atklātu savu uzdevumu, saprastu sevi un īstenotu savu misiju Jaunās pasaules veidošanā. Patlaban jūs apgūstat jaunas zināšanas par kosmiskās Pasaules uzbūvi.
 
Kas īsti ir Visuaptverošais Laiks?
Visuaptverošais Laiks ir visa esošā bezgalīgā kopējā laika sfēra (bāzes sfēra), kuras iekšienē pastāv neaptverams sfēru daudzums konkrētākiem uzdevumiem. Šādas sfēras ir cilvēkiem, apvienībām, grupām, nācijām, valstīm un sistēmām valstu ietvaros. Līdz ar to, visam ir savas laika izplatījuma sfēras, kas pastāv kopējā Visuaptverošā Laika iekšienē un neredzami caurvij viena otru. Kā analoģiju var minēt radioviļņus: arī ēterā dažādu frekvenču radioviļņi vienlaikus dažādos viļņu garumos, sadzīvo vienā telpā. Bezgalīgās laika sfēras aptver katru no mums, arī tos, kuri par tām neko nezina, taču apzināta to uztvere ļauj izmantot agrāk neapjaustās Visuaptverošā Laika īpašības.
 
Šīs sfēras apvienojas vienotās planētu, zvaigžņu, Galaktiku un Visumu līmeņu sistēmās saplūstot daudzdimensiju sfērās un veidojot kosmisko Visuaptverošo Laiku.
Visām individuālajām laika sfērām Kosmosā jābūt harmonizētām un savstarpēji saistītām ar citām tādām pašām sfērām, lai visi notiekošie procesi un realitātes būtu līdzsvaroti ar kosmiskajiem cikliem un ritmiem.
 
Pašlaik ir izmainījies Zemes, zvaigznāju, Galaktiku, Visumu un bezgalīgā Kosmosa enerģētiskais izplatījums. Kristāliskās enerģijas ir nolaidušās pār mūsu planētu un mēs visi, gan par to zinošie, gan nezinošie, atrodamies šajās enerģijās. Mainās visas materiālās un smalkās formas, ieskaitot Visuaptverošo Laiku. Tas pakāpeniski kļūst kristālisks.
 
Kas ir kosmiskais daudzdimensiju kristāliskais Visuaptverošais Laiks – Kristāliskais laiks? Kristāliskais Visuaptverošais Laiks ir visu energoinformācijas resursu un apjomu absolūts kopums. Tajā ir iespēja realizēt visus savus nodomus, kuri ir saskaņā ar Pirmradītāja Ģenerālās idejas - Kosmosa evolūcijas kopējo plānu. Tas nozīmē, ka ap mums izplatījumā vienlaicīgi atrodas visdažādākais VISS, no kura jūs burtiski smeļaties savām vajadzībām.
 
Brīvās izvēles likums ļauj jums veidot savas planētas evolūcijas procesus kopā ar Pirmradītāju.
Pašlaik cilvēki atrodas visdažādākajās garīgās attīstības stadijās. Ir daudz Gaismas nesēju, kuri veido savu dzīvi saskaņā ar augstiem ideāliem un principiem, taču daudzi ir palikuši trīsdimensiju pasaules noturīgajās enerģijās, saglabā savā dzīvē vecos uzvedības principus, agresiju un vardarbību, cenšoties noturēt brūkošo duālo pasauli.
 
Saskaņā ar brīvās izvēles likumu, katrs ik brīdi veido savu realitāti, tādēļ lai nodrošinātu šī likuma ievērošanu visiem, Kosmiskais Visuaptverošais Laiks nodrošina vienlaicīgu visdažādāko realitāšu pastāvēšanu katram. Turklāt katra izvēlētās realitātes nav vienīgais modelis. Pastāv arī ne mazums tām paralēlo realitāšu: vienlaicīgi uz Zemes norisinās dzīves notikumu gaitas dažādi scenāriji.
Dažkārt šo paralēlo realitāšu moduļi gandrīz saskaras – tad ir iespējama energoinformācijas iekļūšana no paralēlās dzīves un pat paralēlās dzīves notikumu iespiešanās reālās dzīves notikumu gaitā.
Tomēr mūsu dzīves notikumu vadīšana vienmēr ir mūsu rokās. Saskaņā ar brīvās izvēles likumu jūs jebkurā mirklī varat veikt izmaiņas katras savas realitātes notikumu gaitā.
 
Šāda iespēja ir ģenētiski ielikta jūsu izplatījumos: iespēja jebkurā mirklī izmainīt notikumu gaitas iespējamības. Iespēju realizācijas pamatā ir kompleksais potenciālu, resursu un iespēju fonds – Visuaptverošais Laiks.
Šī spēja gaida savu pieprasījumu – tā ir katra DNS sastāvā! Tāpēc sāciet trenēt šo spēju!
 
Mana personīgā pieredze un metodika jums palīdzēs, tomēr procesu veiciet ļoti apzināti!
Esmu pieradusi sevi un savas dzīves notikumus vienmēr sajust Augstāko Dievišķo būtņu ieskautus un vienlaicīgi es viņus sajūtu savas būtības iekšpusē ar izplatījumiem un šūnām kā enerģijas:
- Sajūtu savu kopējo vibrāciju fonu, piepildītu ar visaptverošu Dievišķo klātbūtni.
- Sajūtu sevi bezgalīgā Visuaptverošā Laika sfēras centrā. Es saplūstu ar šo sfēru.
- Pieņemu lēmumu paaugstināt vibrāciju līmeni. Notiek koncentrēšanās pārejai uz augstākām manas būtības sfērām un uz šī, nu jau cita enerģētiskajā viļņa, pārskrien it kā vieglas trīsas, kad visa mana būtne maina kopējo vibrāciju fonu uz augstāku.
- Ar savas īstenās iekšējās būtības palīdzību no Sirds Centra (ne ar prātu vai Ego!!!!) spilgti un emocionāli veidoju vēlamo stāvokli, procesu, notikumu, konkrētu vēlamo realitāti.
- Sajūtu to jau notikušu! 
- Vienlaicīgi spilgti, ar astrālajām enerģijām, jūtām un emocijām sajūtu, kā mana vēlamā realitāte piepildās ar energoinformāciju, sajūtu prieku un apmierinājumu, ka viss ir tik labi izdevies.
- Uz šī paša viļņa, atkal spilgti un tēlaini, modelēju vēlamo, jūtot, ka izplatījumā burtiski parādās vārds – piekrišana no Debesīm: JĀ! JĀ! JĀ!
- Stabilizēju šo vibrāciju un tēlu enerģētisko veidojumu tāpat ar spilgtām emocijām, pārliecību, apmierinātību, prieku un iedvesmu: cik viss labi izdodas.
- Pēc tam no savas īstenās būtības, no Sirds pārlūkoju KO SĀKT REĀLI DARĪT, lai iegūtu materializētu īstenību, tikko radītu enerģētiski.
 
Parasti izpratne atnāk uzreiz - kurp iet, kādus jautājumus, un ar ko, risināt pirmkārt. Kad sāku rīkoties, visur saņemu pretimnākšanu. Rodas sajūta, ka apkārtējā pasaule jau ir pārkārtojusies, lai man viss izdotos.
 
Mūsu jūtas un emocijas – tas ir mūsu enerģētiskais trumpja dūzis spēlējot spēli „Realitāšu veidošana”. Ar šīm enerģijām mēs pastiprinām JEBKURU procesu un palaižam to uz realizāciju un materializāciju.
 
Patlaban mēs uz visām savām domām un jūtām no Debesīm saņemam atbildi JĀ. Izturieties pret to ļoti nopietni. Jo, ja kāds vaid, cik slikti viņš dzīvo, pastiprinot savu burkšķēšanu ar jūtām un emocijām, viņš veido savas dzīves realitāti! Un kādu! Un pēc tam brīnās, kāpēc dzīvē viss ir tik slikti un kļūst arvien sliktāk. Bet par ko un kā jūs domājat?
 
Dzīvē vienmēr ir par ko priecāties. Palūkojieties apkārt! Uz šī viļņa spilgti un tēlaini modelējiet vēlamo, nemitīgi sajūtiet, kā pār jūsu izplatījumiem vienmēr atrodas vārds – piekrišana no Debesīm: JĀ! JĀ! JĀ!
Atcerieties, ka mēs VISI esam neskaitāmu Dievišķo un Augstāko Dievišķo Gaismas Spēku ieskauti, kuri ar nepacietību gaida mūsu sadarbības pieprasījumu. Uzticieties jaunajām enerģijām un viss vēlamais notiks.
 
Protams, apkārt mums ir arī daudz notikumu, kuri ar savām enerģijām velk mūs atpakaļ pie vecā, taču neļaujiet novirzīt sevi!
Vecās pasaules atliekas ar visiem spēkiem, paņēmieniem un līdzekļiem cenšas noturēt aizejošo dzīves kārtību. Tam tiek izmantotas pašas jaunākās tehnoloģijas, kas vada mūsu apziņu un padara daudzus (kuri to pieļauj) par zombijiem. Masu informācijas līdzekļus pārpludina baiļu izplatīšana un patieso notikumu izkropļošana, izmantojot televīziju, kinoindustriju un presi, kas pārsvarā atrodas vecās pasaules vareno rokās.
 
Atcerieties par savu Dievišķo neatkārtojamību, par brīvās izvēles likumu. Jums ir tiesības jebkurā savas dzīves brīdī pateikt NĒ vecās pasaules valdīšanas un apspiešanas sistēmai. Šo jūsu nodomu acumirklī akceptēs Gaismas Spēki, kuri vienmēr seko tam, lai tiktu ievēroti kosmiskie likumi. Viņi jūs atbalstīs. Pieņemiet viņu palīdzību un aiciniet viņus būt blakus katrā savas dzīves brīdi. 
Izsakiet savu atzinību, bezgalīgu pateicību un Mīlestību par mūžīgo palīdzību un atbalstu.
Radiet!
Biruta Viktorija Komolova

Pilnveid
ības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv