APSTĀDINIET LAIKU!
Autore
Biruta Viktorija Komolova
Naktī strādājot ar Kuratoru uz Zemes notiekošo procesu evolūcijas programmām, pēkšņi skaidri atskanēja: „Apstādini laiku”!
Grāmatās un semināros es jau esmu stāstījusi par laika struktūru, par Visuaptverošo Laiku un par laika lineāro matricu demontāžu. Taču tik strikta Balss no Debesīm liecina par to, ka šai tēmai jāpievēršas visiem – padziļināti un nopietni. Mūsu mājas lapā jau ir publicēta nodaļa par Visuaptverošo Laiku no grāmatas „Iekļaušanās Jaunās Pasaules enerģijās”, kā arī mūsu Pilnveidības Skolas Pirmsavots programma, kas skar šo pašu tēmu. Es ceru, ka tas jums palīdzēs praktiskajā darbā.
Pašlaik ļoti daudz tiek runāts par 2012. gada enerģētiskajiem procesiem, kuriem mēs sevi gatavojām jau gadiem. Taču, kā rīkoties tiem, kuri vēl nav pamodušies, vai kuri tikai tagad ir atvēruši acis, un ir samulsuši no bieži vien pretrunīgās informācijas pārpilnības par garīgajiem procesiem? Ko darīt, ja publikācijas par šī brīža enerģiju izmaiņām, piemēram, par 6. jūnija un Saulgriežu procesiem cilvēki izlasīs, teiksim, tikai nākamā gada februārī? Daudzi domās, ka ir nokavējuši, jutīsies sarūgtināti, un viņos vairosies izmisums par garām palaistajām iespējām. Tomēr vairumā gadījumu iespējas nav palaistas garām. Tā ir katram pieejamā daudzveidība, variantu dažādība, metožu izvēles pārpilnība, šīs dzīves personīgās programmas, individuālie plāni atmodai, notiekošā izpratnei un sevis pārveidošanas aktīvam sākumam. Katram uz Zemes ir savs individuālais plāns, kurš ir kopējā planetārā un kosmiskā evolūcijas procesa dabiska un neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc nevajag satraukties tiem, kuri tikai tagad nostājušies uz apzinātas un intensīvas pārveidošanās ceļa,  tiem, kuri cenšas atmodināt Gaismas dzirksteles savas ģimenes lokā, kaut varbūt pagaidām bez vēlamā rezultāta. Viss var mainīties kuru katru brīdi!

Pirms trīs dienām notika kārtējās spēcīgās Zemes strukturālās izmaiņas. Mājās elektroniskie pulksteņi pārstartējās par jaunu - caur nulles punktu. Tas viss bija saistīts ar Zemes un Saules sistēmas (konkrētāk – Saules, Mēness, kā arī Venēras nozīmi nu jau ne tikai Zemes un Saules sistēmas, bet pat visu Kosmosu apvienojumā) strukturālā režģa un tā informatīvā programmu kompleksa izmaiņām. Tāpēc saistībā ar Zemes nozīmes maiņu - nu jau kā jauna Visuma centru - mēs visi esam kļuvuši par neparasti aktīva procesa dalībniekiem. 

Patlaban es dzīvoju savā lauku mājā. Šī māja mums ir daudzus gadus, un ceļi, pa kuriem mēs braucam uz Rīgu un atpakaļ, ir vieni un tie paši. Tāpēc es zinu, kur atrodas kādas mājas, kādi koki, kādas putnu kolonijas kur dzīvo. Es mīlu vērot dabu un pasauli man apkārt. Vakar ar vīru Borisu braucu uz Rīgu vadīt Skolas nodarbību. Pie vienas no kaimiņu mājām netālu no ceļa ir stārķu ligzda. Braucot garām, es vienmēr to vēroju un gaidīju, kad parādīsies mazo stārķēnu galviņas. Par cik tā ir mūsu mājai tuvākā stārķu ligzda, es vienmēr pievērsu tai savu uzmanību un vēroju, kā klājas viņu ģimenei. Vakar, braucot gar šo vietu, es, kā parasts, skatījos ligzdas virzienā...
Taču ligzdu nevarēja redzēt, jo stabam ar ligzdu priekšā bija parādījies liels koks, kura lapotnes augšējā daļa pilnīgi aizsedza skatu!
Vēl pirms dažām dienām mēs šo lielo koku neredzējām! Ap stabu bija pāris nelielu kociņu, bet stabs ar ligzdu slējās augstu un bija labi redzams no visām pusēm. Tas viss mani samulsināja, tomēr vēlāk kaut kas sāka noskaidroties. Tobrīd es braucu vadīt nodarbības par jaunajām enerģijām, tāpēc biju iegrimusi domās par gaidāmā šī vakara darba programmu. Vakarā mēs atgriezāmies no Rīgas mājās. Es lūkojos apkārt un nemitīgi pieķēru sevi domājot, ka pierastā apkārtne izskatās kaut kā ne tā. Zināma apskaidrība atnāca, kad kādā ceļa posmā ieraudzīju ceļa atzaru uz apdzīvotām mājām tur, kur agrāk nekā tāda nebija.

Sāka veidoties kopējā aina un atmiņā atausa atgādinājums „apstādini laiku”. Radās izpratne, ka mēs esam iekļuvuši augstākā laika sfērā un apjomā. Notikušo nevar saprast ar loģisko domāšanu un trīsdimensiju prātu, taču, man ļoti gribētos, lai JŪS sajustu notiekošās izplatījuma – laika – gaismas transformācijas. Varbūt jums negadīsies acīm redzami pārlēcieni citā laika izplatījumā, kā tas bija man ar lielo koku pie stārķa ligzdas un citiem jauninājumiem. Vienkārši izjūtiet savas iekšējās sajūtas laika uztverē. Iespējams, jūs sapratīsiet, ka kaut kas līdzīgs ir noticis arī ar jums. Varbūt ir vērts apzināti pieņemt un izjust šo procesu?
Zemes pārlēciens laikā vienlaicīgi kļuva arī par daudz tīrāku personīgo un kolektīvo izplatījumu fiksāciju. Kārtējo reizi mēs sajutām Dievišķo varenību un reālu palīdzību atbrīvojoties no vecajām enerģijām. Laiki ir tādi, ka pēkšņas aktīvas atmodas gadījumus sadzīvē var novērot pietiekoši bieži. Esiet gatavi jebkuriem Dievišķiem pārsteigumiem – tie visi veicina jaunās pasaules gaišo projektu veidošanu.

Leciens laikā, kuru pārdzīvoja Zeme, vienlaicīgi kļuva par daudz tīrāku personīgo un kolektīvo daudzdimensiju lauku fiksāciju. Kārtējo reizi mēs izjutām Dievišķo varenību un reālu palīdzību, atbrīvojoties no novecojušām enerģijām. Šobrīd laiki ir tādi, ka negaidītu aktīvu atmošanos savā apkārtnē var sastapt diezgan bieži. Esiet gatavi jebkuriem dievišķiem pārsteigumiem – tie visi veicina gaišu un tīru projektu rašanos jaunās pasaules iekārtas veidošanai.

Visuaptverošais Laiks, mūžīgais vienmēr, ir brīnišķīgs laika sinhronizētājs un vajadzīgā laika apjoma veidotājs jebkurā brīdī. Šī Laika struktūra jums palīdzēs vienmēr atrasties Zemei būtisku enerģiju aktivizēšanas sākuma punktos - bez saistības ar lineārajiem kalendāra datumiem. Pierodiet sajust Laika apjomus, kas piepildīti ar visdažādākajiem resursiem. Tā ir ļoti blīva, dzīva enerģija, kura var viegli pārgrupēt dzīves notikumus un procesus, ja vien jūs to apzināti izmantojat.

Skolā mēs jau esam runājuši un skaidri izprotam to, ka visi procesi un izplatījumi 12.12.12., kuriem pacilāti gatavojas cilvēce, daudziem jau ir aiz muguras. Mēs dzīvojam, reāli sajūtot, ka šīs enerģētiskās pārmaiņas jau esam pieņēmuši un tagad noenkurojam 12.12.12. enerģijas kolektīvajos izplatījumos. To lielā mērā nodrošina Visuaptverošais Laiks, ko esam izmantojuši savās praksēs daudzus gadus.

Ir pienācis laiks izšķīdināt lineārā laika matricu. Mēs esam spējīgi pieņemt un noturēt savos izplatījumos jauno Laika enerģiju un tās stāvokļus, noenkurot uz Zemes Visuaptverošā Laika enerģijas. Tādēļ mums vajag izjust Visuaptverošā Laika veselumu, kas savos laukos tur mūžīgo vienmēr, dod mums nepieciešamos laika apjomus un veido optimālu notikumu un procesu savstarpējo saistību. Mēs kopā spēsim organizēt kosmisko savlaicīgumu visiem, kuri tikai mostas. Tad nevienam neradīsies doma par garām palaisto laiku un iespējām. Tas ienesīs vispārēju mieru kopējos procesos, kurus mēs pārdzīvojam kā vienota cilvēce, pabeidzot iekļaušanos jaunās civilizācijas izplatījumos. Vienlaikus mēs jutīsimies kā reālu Zemes pārmaiņu dalībnieki! Pienākuši Laiki pašiem radīt realitātes uz Zemes kopā ar Dievišķajiem spēkiem, kuri ik mirkli mūs atbalsta.

Atradināsimies lūgt Dievišķajiem spēkiem: izdari to, izdari šo, iedod, palīdzi,  un tā tālāk. Ir laiks pašiem kļūt par realitāšu radītājiem un iemācīt to darīt arī pārējiem!
Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv