MŪSU PATIESĀ IEKŠĒJĀ BŪTĪBA

Autore

Biruta Viktorija Komolova
31.05.2012
Pagaidām mūsu priekšstats par sevi lielākoties reducējas uz fizisko ķermeni kā centru, ap kuru formējas mūsu enerģētiskā veidola smalkie izplatījumi. Mēs uzskatījām, ka vadības centrs dzīvei reālajā pasaulē ir mūsu smadzenes,  mūsu prāts un saprāts, mūsu Ego. Trīsdimensiju pasaules un trīsdimensiju cilvēka apstākļos lielākoties tas tā arī bija.

Taču tagad, kad mēs esam iegājuši jaunā attīstības pakāpē, skaidrs, ka jauno procesu uztverē un izzināšanā daudz kas mainīsies. Aktivizēsies jauni, daudz dziļāki izpratnes līmeņi, kuri līdz šim bija nepamodināti.

Izmaiņas skars absolūti visu mūsu veidolu, kā fizisko, tā smalko.
  Lai mēs apzināti varētu uztvert visu, kas ar mums notiek un vēl notiks – un mēs esam agrāk nebijušu procesu pašā sākuma stadijā –,  mums tiek dotas jaunas metodes un programmas ērtai jaunumu uztverei.

Mēs jau agrāk esam pieminējuši, ka mūsu reaģēšanas un visu procesu uztveres centrs tiek pārnests uz sirds zonu. Tās ir ļoti nozīmīgas izmaiņas, kas pamatos maina pierastos dzīves principus reālajā pasaulē.

Bez tam, nu jau arī sevi mēs esam gatavi uztvert pilnīgi citā kvalitātē. To, ka cilvēks savā pierastajā nozīmē ir tikai neliels mūsu kosmiskās būtnes fragments, kurai ir daudz dimensiju un daudz izplatījumu, kura vienlaicīgi eksistē dažādās dimensijās un līmeņos, kura, izplešoties bezgalībā un ar saviem smalkajiem izplatījumiem augstākos līmeņos saplūstot ar citām tādām pašām kosmiskajām būtnēm, beidzot uztver sevi kā viena veselā daļu.

Tāpēc mums vajadzētu pieņemt savu citādo pašizpausmes veidu, savu sākotnēji Dievišķo dabu, kuru nosauksim par Patieso Dievišķo Būtību (vai būtni). Šī mūsu centrālā patiesā struktūra vai  Patiesā Dievišķā Būtība mājo sirds centra zonā. Tas nav kāds cits, kurš mīt mūsos. Tie esam mēs paši, mūsu vissvarīgākā sastāvdaļa, kas kompakti satur Radītāja enerģijas. Tas faktiski ir mūsu autentiskums, un, tieši šādi izpaužoties, mēs esam īsti.

Tas, ko mēs esam pieraduši demonstrēt apkārtējai pasaulei - mūsu miesas apvalku, apģērbtu atbilstoši gadījumam, ar makiāžu, ar attiecīgu sejas izteiksmi – faktiski ir mūsu iluzorā maska. Mēs tādu  sevi gribam pasniegt apkārtējai pasaulei, – lai iepatiktos, lai kļūtu neredzami, lai piesaistītu uzmanību vai,-  iedzītu bailes...  Vārdu sakot tās ir mūsu mākslīgās reakcijas  un pozas, ko mēs attiecīgajā gadījumā demonstrējam apkārtējiem vai pat sev. Taču tas ir iluzors iesaiņojums, nevis mūsu patiesā būtība.

Patiesā būtība – mūsu mūžīgais Dievišķais patiesums -  bija uz laiku noslēpts aiz dažādiem apvalkiem, kas ir kalpojuši gan aizsardzībai, gan statusa demonstrēšanai, šādi ļaujot apgūt visdažādāko pieredzi.

Tagad cilvēki gatavojas tam, lai ieraudzītu savu iekšējo patiesumu, jo turpmāk mēs sāksim pierast uztvert sevi caur savu Patieso Dievišķo Būtību. Tieši tā mums jāpierod skatīties uz pasauli, veidot savus jaunās dzīves plānus. Mēs atgūstam savu patieso seju – savu Dievišķo komponenti.

Jauno evolūcijas ciklu mēs sākam, mācoties būt Dieviem Jaunajā pasaulē.
Jā, mēs esam tikai uz šīs attīstības pirmā pakāpiena - tomēr, jo patiesākus mēs sevi sajutīsim sirds zonā, jo ātrāk spēsim izveidot Dievu cienīgu dzīvi.

Tāpēc vēlreiz uzsvērsim: mūsu Patiesā Būtība – tas nav neviens cits, TIE ESAM MĒS PAŠI.

Tā ir mūsu Dievišķuma kvintesence. Tā jau sākotnēji ir saistīta ar Radītāja Pirmavotu un dažādajiem Dievišķajiem spēkiem. Caur savu Būtību mēs esam burtiski saplūduši ar visu Dievišķo pasauli, kā arī Zemes un citu pasauļu iedzīvotāju Būtības dažādajiem informācijas izplatījumiem.

Tāpēc, uztverot pasauli, vai saņemot informāciju ar iekšējo būtību, mēs vienmēr varēsim to identificēt tīrā veidā. Tie, protams, ir tikai pirmie soļi tik nopietnā identifikācijā, jo mums vēl vajadzēs atbrīvot mūsu sirds centru no smagajām enerģijām.

Šī prakse vienlaicīgi palīdzēs atvērt arī komplekso materiālās pasaules vadības centru, kur notikumi un nodomi izpaudīsies daudzšķautnainās Dievišķās Vispārējā Labuma enerģijās.

Tagad atbrīvosimies...
Jūs jau esat pierastajās Augstākā Pirmavota enerģijās, ar jums kopā ir milzums Dievišķo spēku, kuri palīdz jebkurā praksē...
Jūs sajūtat kristāliskos izplatījumus, kur vienā veselā saplūdusi apvienotā visu dzīvju pieredze...

Esiet uzmanīgi – ne prāts vai saprāts – apziņas uzmanība ir koncentrēta uz Sirds centru, jūs to sajūtat kā mirdzošu izplatījumu, kas aizpildīts ar Dievišķās Mīlestības un Maiguma enerģijām un atbrīvojas no novecojušām sajūtām. Prieka un laimes gaisma piepilda jūsu ķermeni un smalko veidolu, tā plūst vēl tālāk pa visām jūsu dzīves realitātēm...

Konkrēti atcerieties savas dzīves sfēras – māju, ģimeni, apkārtējo pasauli visā tās savstarpējo attiecību un notikumu daudzveidībā...

Tagad, stabilizējuši šo sajūtu, jūs vēlreiz - burtiski ar savu sirdi - skatieties Sirds centra dzīlēs, un tur parādās kāds jauns tēls vai enerģija, vai gluži jaunas formas struktūra. Varbūt tas ir lotoss vai kristāls, vai varbūt brīnišķa feja. Katram tā var parādīties citādāk...

Iepazīstieties ar šo tēlu, sirdī saprotot, ka esat ieraudzījuši savu patieso būtību. Jūs esat viņu atraduši sava sirds centra dzīlēs...

Palūkojieties, kāda ir jūsu patiesā Dievišķā Būtība...
Varbūt jums vajag palīdzēt viņai, atbrīvot to no jūsu bailēm un nedrošības, kas tur vēl palikušas.... 
Izjūtiet MĪlestību...

Tagad apvienojiet savu sirds zonu, apziņu un sirdi, līdz tas viss kļūst par vienu veselu...

Jūs sajūtiet, ka tā arī ir jūsu  Patiesā Dievišķā Būtība...

Sajūtiet sevi koši un tēlaini – jūsu patieso, mūžīgo Dievišķo dabu...

Stabilizējiet šo sajūtu...

Atveriet acis un sajūtiet savu Patieso Dievišķo Būtību ar atvērtām acīm ...

Tagad, jau ar  atvērtām acīm, atcerieties savu māju, ģimeni, jūsu pozīciju visās jūsu dzīves sfērās...

Atkārtojiet šo praksi līdz brīdim, kad jūs savas dabiskās sajūtas un Patieso Dievišķo Būtību izjutīsiet vienlaikus, un tas kļūs par jūsu ikdienu.
Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv