SIRIUSA LĒKTS – MŪSU JAUNĀ GARĪGĀ PIEDZIMŠANA
Autore
Biruta Viktorija Komolova
25. jūlijā Sīriuss sāk jaunu  ciklu savā kustībā pa debess jumu. To sauc par Sīriusa lēktu. Sīriuss cilvēkiem ir spožākā zināmā zvaigzne debesīs. No enerģētikas viedokļa  - Sīriuss ir augsti garīga civilizācija, kas izstaro un nes Zemei Garīgās atmodas enerģijas kā palīdzību evolūcijas procesā.  Sīriusa lēkts Zemei vienmēr ir bijis enerģētisks garīgās dzimšanas vai pārdzimšanas brīdis.  To zināja jau ēģiptieši un izmantoja savās garīgajās mistērijas.

Trīsdimensiju un dualitātes evolūcijas cikla un āriešu rases beigu posmā daudzos avotos šī diena tiek manifestēta kā diena ārpus laika. Iepriekš, kad pazina tikai lineāro laiku, šo dienu atdalīja no parastās lineārā laika uztveres un iznesa augstās Dievišķās sfērās, kur patiešām nav laika.  Augstajās Dievišķajās pasaulēs nav laika.
Taču pasaulēs, kur civilizācijas attīstās blīvās materiālās enerģijās, stāvoklis “ārpus laika” nav iespējams.  

Gaisma–izplatījums–laiks – tie ir vienotas enerģētiskās esamības dažādie aspekti. Tie ir nedalāmi pasaulēs, kurās pastāv dzīvība blīvajās enerģijās. Taču tagad mēs jau saprotam, ka lineārais laiks beidz savu pastāvēšanu uz Zemes un Visuaptverošais laiks – apjomīgā sfēriskā laika struktūra, nodrošina iespēju izmantot tā jaunās, un vēl neizzinātās īpašības.

Jaunā civilizācija, Dievišķais garīgums uz Zemes, tā ir Dievišķo enerģiju nostiprināšana šeit, jaunās pasaules materializētajās realitātēs. Mūsu uzdevums ir noenkurot uz Zemes augstfrekvences enerģijas. To mēs varam izdarīt, saplūstot ar Visuaptverošo laiku un aptverot tā neierobežotās iespējas..

Arī jums ir pienācis laiks atlaist trīsdimensiju pasaules beigu enerģētiskos principus, ieskaitot dzīvi “ārpus laika”.  Šis princips savu uzdevumu āriešu rases evolūcijas noslēguma posmā ir veicis.

Tiešām ir pienācis laiks pieņemt Visuaptverošā laika bezgalīgos resursus un iespējas, lai beidzot mūsu reālā dzīve sāktu mainīties.  Nenodaliet savu garīgumu no Zemes dzīves, dodoties garīguma meklējuma lidojumos augstos izplatījumos. Tur jau mēs visu vajadzīgo esam pārveidojuši. Tagad vajag Garīgumu izvērst uz Zemes.

Tā veidojas jauna civilizācija mūžīgajā Vienmēr, Visuapkārtlaikā. Mēs izpildām Dievišķo nodomu.

Jaunā Sīriusa enerģētisko lēktu un mūsu Garīgo dzimšanu pieņemam apzināti, fiksējoties  Jaunās Dievišķās civilizācijas izplatījumos, jaunos enerģētiskos un kosmiskos izplatījumos.

25. jūlijā mums tiek veikta garīguma pārlādēšana. Jaunais Garīgums  varēs labi noenkuroties, jo mēs esam gatavi savai jaunajai Garīgajai dzimšanai.

Saules aptumsums maijā, Mēness aptumsums jūnijā un Mēness jaunās enerģijas veica masveidīgu veco dzīves programmu slēgšanu materiālajās un smalkajās struktūrās, vienlaicīgu procesu harmonizāciju un līdzsvarošanu. Zemei tika doti jaunie Saules un Mēness kodi, kas mūs sagatavoja Vasaras saulgriežu enerģētisko potenciālu kulminācijai.

6. jūnijā notika Venēras jaunā kosmiskā dzimšana. Šajā dienā tā izgāja starp Sauli un Zemi, izdzīvojot pati savu procesu – kosmisko atdzimšanu un Centrālās Saules enerģiju un programmu aktivēšanu, kuras Saule novada uz Zemi un citām Saules sistēmas planētām. Zeme ieguva ļoti spēcīgas enerģijas, ar kurām veidot Dievišķo realitāti uz Zemes. Venēras aptumsuma laikā, vienlaicīgi ar Venēru, arī mēs saņēmām svētību ar augstas frekvences Mīlestības enerģiju. Zeme un visa cilvēce saņēma pilnīgi citas enerģētiskās gammas un vibrāciju līmeņa - dzidrāko un maigāko - Mīlestības enerģiju. Mums jākļūst spējīgiem to pieņemt savos izplatījumos. Tas ir enerģētiskais celtniecības materiāls jaunām realitātēm.

Vasaras saulgrieži atnesa varenas stabilizējošas enerģijas materiālās dzīves
organizēšanai. Tagad mēs esam gatavi veidot uz Zemes jaunu pasauli visā tās sfērās, realitātēs, daudzpusībā.

Tagad mēs esam arī gatavi pieņemt Jaunā Sīriusa Garīgās civilizācijas, mūsu Garīgo Senču aktivācijas. Faktiski mēs tās iegūstam no jauna, jaunā kvalitātē, jo arī mēs esam kļuvuši citi...

Mūs vēl sagaida rudens ekvinokcija, līdzsvara laiks, kad mēs varēsim pieslīpēt un līdzsvarot visu, ko tagad, kad mums ir zvaigžņu un planētu atjaunoto enerģiju materiālais un garīgais potenciāls, veidojam.

Tiem, kuri lasīs šo publikāciju vēlāk, kad 25. jūlijs būs jau aiz muguras, saku – neuztraucaties. Visuaptverošajā laikā vienmēr ir pieejams jebkurš laika apjoms. Izmantojiet mājas lapā esošo Visuaptverošā laika aktivizāciju un  jūs varēsiet enerģētiski ieiet 25. jūlija laika apjomos - Sīriusa lēktā -  un pilnībā veikt vēlamo aktivizāciju.

Tālāk seko Sīriusa enerģiju aktivizācijas prakse.

Izsakiet apzinātu vēlēšanos pieņemt Garīgās dzimšanas procesu Zemes jaunās civilizācijas izplatījumos.

Tie, kuri ir pieraduši meditēt ar aizvērtām acīm, pieņemiet aktivizācijas tā, kā esat pieraduši. Aktivizācijas beigās mierīgi atveriet acis, lai pilnībā sajustos te, uz Zemes, lai sajustu enerģijas, kuras jūs esat noenkurojis uz Zemes ar savu ķermeni. Jūs taču gribat, lai jūsu un visas cilvēces dzīves apstākļi mainītos.

Mums visiem ir pienācis laiks celt uz Zemes Dievišķo pasauli. Ar atvērtām acīm jūs redzat realitāti, sajūtat notiekošo visapkārt, var teikt, fiziski sajūtat kā enerģētiskās izmaiņas iekļaujas jūsu materiālās dzīves izplatījumos un notikumos, kā arī uz Zemes mītošajās pasaulēs un valstībās. Zeme taču arī Garīgi dzimst kopā ar mums.

Ja ir iespēja, veiciet šo praksi ārā dabā, ja ne, tad izejiet uz balkona vai apsēdieties pie atvērta loga, lai sajustu, kā saplūstat ar Saules sistēmas enerģijām, ar Galaktikas zvaigžņu pasaulēm, sajūtiet Visuma un Kosmosa bezgalību...   

Par pamatu ņemsim jūsu jau dabisko kontaktu ar Dievišķajiem spēkiem, ar kuriem jūs jau esat pieraduši sazināties. Atrašanās Avotu Avota enerģijās jau ir kļuvusi dabiska, jūs esat Pirmavota enerģijās, kuras ir pārpilnas ar visdažādākajām Dievišķajām būtnēm...

Jūs esat pilnīgi vienoti ar tām, vienlaicīgi sajūtot sevi stingri stāvam uz Zemes, jo jaunās enerģijas vajag noenkurot uz Zemes...

Jūs sajūtat jaunās civilizācijas Dievišķo gaismu...

Smalkie izplatījumi un fiziskais ķermenis viegli uztver jauno Gaismas struktūru..., arī jūsu dzīves realitātes ir ietinušās jaunās Gaismas enerģijas smalkajā plūdumā...

Jūs sajūtat un apzināties notiekošo ar savu Sirds izplatījumu, jūs identificējaties ar savas būtības centru – jūs esat jūsu iekšējā patiesā Dievišķā būtība, centrs visam, kas ir...

Jūs sajūtat savu vienotību ar Zemi, ar tās garīgo Būtību Gaju, jūs saplūstat ar visām Zemes pasaulēm un valstībām, dažādajiem gariem un pasauļu, stihiju un dabas spēku Glabātājiem...

Jūs jūtaties sazemēti, noenkuroti...

Tagad saplūstam ar zvaigžņotajām debesīm...

Jūs sajūtat, kā Jaunā Sīriusa Garīgā Hierarhija veido ar jums enerģētisku kontaktu...

Jūs varat sajust enerģiju plūsmu, kāds varbūt sajutis kontaktu ar konkrētām būtnēm. Iegrimstiet dziļi šajā saskarsmē un siržu vienotībā bez mentāliem procesiem, ir tikai apziņa un dziļa notiekošā izjūta...

Jūs izdzīvojat enerģētisko vienotību ar saviem smalkajiem izplatījumiem, sajūtat ar ķermeņa šūnām – arī tās piedzīvo savu garīgo dzimšanu...

Atnāk kompleksa garīgās piedzimšanas izpratne. Vienlaicīgi ar Mīlestību atlaidiet visas iepriekšējos garīguma līmeņus un izpausmes...

Sajūtiet visa garīguma kompleksa kvalitatīvu nomaiņu.

Jūs reālās dzīves izplatījumos pieņemat jauno Garīgumu...  novirziet to jūsu tūkstošiem gadu ilgās dažādo dzīvju pieredzes dzīlēs, izkausējot tur savu nozīmi zaudējušo, bet vēl arvien jūsu dzīvi iespaidojošo procesu cēloņus. Sajūtiet no jūsu izplatījumiem aizejošo enerģētiku...

Enerģijas plūst pa konkrētām situācijām, apstākļiem un notikumiem, pa pastāvošām attiecībām, it sevišķi tur, kur būtu vēlami uzlabojumi...

Jūs paliekat šajās sajūtās, cik vien ilgi gribat...

Beidzot aktivizāciju ar dziļu pārmaiņu sajūtu, jūs esat gluži kā uzlidojis reālās dzīves augstākā pakāpē... Atcerieties, ka esat ieguvis stabilu spēju mainīt savu dzīvi un dzīves apstākļus. Tas jau ir garīgā brieduma līmenis, un ir pienākuši laiki to izpaust reālā darbībā.

Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv