SIRDS IZPLATĪJUMA AKTIVIZĀCIJA
Autore
Biruta Viktorija Komolova
Aizejošā trīsdimensiju pasaule, dualitātes un konfrontācijas, upuru un ciešanu pilnā pasaule, aiznes sev līdz mūsu vecos smalko izplatījumu, enerģētiskā veidola, dažādo mūsu dzīves sfēru, arī fiziskā ķermeņa procesu vadības principus.

Uztveres un reakcijas centrs tiek pārnests uz sirds zonu – sirds izplatījumu.

Tur jau sākotnēji caur transcendentālajiem izplatījumiem pastāv izeja uz jebkuriem Dievišķajiem līmeņiem, kā arī ir atgriezeniskā saite. Šajā izplatījumā mēs varam savienoties ar jebkuriem Dievišķajiem spēkiem un ar viņiem sazināties.

Sirds izplatījumam ir bezgalīgi daudzdimensiju, vienlaicīgi mēs tīrajās Dievišķās Mīlestības enerģijās caur to varam vienlaicīgi savienoties ar visu Kosmosu apvienojumu. 

Tas ir tīrākais izplatījums, kurš ļauj mums uztvert patiesību tās Dievišķajā skaidrojumā. Tā būs brīva no smagām un negatīvām jūtām, emocijām, domām un vērtējumiem, kas
izteikti dažādos apstākļos daudzo dzīvju laikā.

Zemei tuvo izplatījumu energoinformātikas kolektīvajos mentālajos un astrālajos līmeņos diezgan lielos apjomos koncentrējas smagi energoinformātiskie sabiezējumi, tie ir arī kolektīvās apziņas režģos, cilvēces DNS un mūsu personīgajā DNS struktūrā. Tie iespaido jauno zināšanu interpretāciju, kuras šobrīd ir pieejamas katram,  jo trīsdimensiju pasaules cilvēka vadības centri (prāts, smadzeņu fizioloģija, Ego) interpretāciju balsta uz iepriekšējo pieredzi.

Jaunais laiks uz Zemes vēl nekad nav bijis, tāpēc vecā pieredze nespēj dot ticamu informāciju, lai saprastu jauno. Tieši tāpēc Dievišķie spēki uzsāk jaunu procesu: Jebkuru procesu vadības centrs tiek pārnests uz sirds zonu.

Uz šo zonu mums pakāpeniski jāpārnes savu domāšanu, jušanu un notikumu modelēšanu, pilnīgi visu, kas nepieciešams Jaunās evolūcijas dzīves procesu veidošanai uz Zemes kristāliskajās enerģijās.
Sirds izplatījuma dziļākie līmeņi jau sākotnēji ir piepildīti ar absolūto Dievišķās Mīlestības un Vieduma Gaismu.

Tā kā trīsdimensiju cilvēka veidolā šajā vietā bija Sirds čakra, daudziem šī zona  pagaidām vēl ir pārpildīta ar emocionālām traumām, mentāliem principiem un atmiņām par dramatiskiem vai traģiskiem notikumiem. Mūsu daudzo iemiesojumu laikā tur ir uzkrājusies visdažādākā energoinformātika. Tur ir gan bailes, gan plaša vilšanos, sirdssāpju, zaudējumu un posta pieredze, gan pārpārēm smagu bloku, programmu un aizsargkārtu, ar kuru palīdzību mēs cenšamies pasargāt savu sirdi, noslēdzot to
visos iespējamos veidos.

Tāpēc vispirms vajag atbrīvot sirds izplatījumu no šādas traumējošas informācijas un enerģijas, un  atbrīvoto izplatījumu piepildīt ar vistīrāko Mīlestības enerģiju Dievišķo klātbūtni, kas atjaunos mūsu sirds izplatījumā Dievišķo Gaismu un Dievišķo Patiesību. Vajag padarīt mūsu sirds izplatījumu stipru un varenu, jo tad tur atplaukst Mīlestības spēks. Tas viss kopā ieved mūs kvalitatīvi citā dzīvē, jo mīloša Sirds vienmēr atradīs optimālāko un patiesāko ceļu uz Garīgu pilnveidību.

Tagad sāksim darbu. Atbrīvosim sirds zonas enerģētiku un fiziskos līmeņus – mūsu šūnas, orgānus un orgānu sistēmas, ieslīgstot ar visām savām sajūtām sirds zonas dzīlēs un mierīgi uztverot visu, ko tur ieraudzīsim, sajutīsim un izpratīsim...

Tas ir ļoti delikāts un visnotaļ smalks process, kas var notikt tikai saudzīgos apjomos un komfortablā ātrumā, lai nerastos nevajadzīgas fiziskas un emocionālas sajūtas.

Tādu darbu veikt mums palīdz mūsu Dievišķie Skolotāji un jebkuras Dievišķās būtnes, kuras jūs pēc savas iekšējās izvēles palūgsiet palīgā. Tie var būt Eņģeļi, Erceņģeļi, Dievmāte, Mīlestības Hierarhija, Atbrīvošanas Hierarhija, Prieka Hierarhija, Galaktiskās Hatoras vai jebkuri citi Gaismas un Labestības Spēki, kuri vienmēr ir jūsu izplatījumos un  ir gatavi iesaistīties aktīvā darbā pēc pirmā aicinājuma.

Saudzīgs un pakāpenisks darbs pie sirds zonas atbrīvošanas no informācijas, kas satur smagu un vairs nevajadzīgu pieredzi, pakāpeniski novāks to, kas noslēdz vai bloķē sirds izplatījuma aktivizāciju.

Nevajag sevī noliegt to, kas tur uzkrāts gadu tūkstošos, it sevišķi nepatīkamo un traumējošo. Tā ir jūsu būtības daļa, kas pateicoties vispusīgai dažādu situāciju, enerģiju un procesu izziņas pieredzei, ir kļuvusi gudra. Absolūti visu saturu pieņemiet ar mīlestību un tad ar pateicību atlaidiet visu to, kas jaunajā pasaulē vairs nebūs vajadzīgs.

Pat labo, kas ir bijis trīsdimensiju pasaulē, varat ar pateicību atlaist, jo Jaunajā pasaulē lieliskās īpašības būs daudzkārt lieliskākas!

Tātad mēs sākam.

Jūs esat Augstākā Pirmavota, Avotu Avota enerģijās...
Jūs saplūstat ar tām...

Enerģijas ieplūst apvienotās pieredzes dziļumos.  Darbs notiek vienlaicīgi visās dzīvēs, kas ir bijušas, taču nedaudz pastiprināta uzmanība pievērsta šai dzīvei un šīs dzīves notikumiem...

Visuaptverošais laiks, Jaunās evolūcijas kristāliskās enerģijas, kristāliskā gaisma. Viss ar tām ir piepildīts...

Pārliecinieties, ka esat patiešām dziļi izpratis šādas aktivizācijas jēgu un nepieciešamību. Varbūt atgriezieties uz nodaļas sākumu, vēlreiz uzmanīgi izlasiet, lai meditācijas laikā nenovērstu uzmanību, un sagatavojieties iekšēji.

Vispirms vajadzēs aktivizēt saudzīgu un komfortablu atbrīvošanās procesu no traumējošas energoinformātikas. Jebkuras - gan kad jums nodarīts pāri, gan kad jūs esat sāpinājis citus. Kā viena, tā otra nospiež jūsu sirdi. Nevainojiet sevi un nepārmetiet sev neko.

Bērnības atmiņas un bērnības pieredze atbrīvojas un attīrās no smagām atmiņām...

Aiziet visa tā iepriekšējā pieredze, kuru esat izpratis un pārliecinājies, ka šādas enerģijas jums vairs nav vajadzīgas, tā pieredze, kas ir jau izpildījusi savu uzdevumu. Tāpēc ar Mīlestību un pateicību jūs to atlaižat no saviem izplatījumiem...

Visu atbrīvošanās procesu un aktivizāciju temps un apjoms ir komfortabls!

Tagad sākam nākošo etapu – mēs uzsākam jaunu enerģētisko stāvokļu aktivizāciju sirds izplatījumā.

Palūdziet aktivizēt sirds izplatījumu, atverot tur Jaunās pasaules Cilvēka-Dieva enerģētiskā veidola daudzdimensiju struktūru.

Sirds izplatījuma aktivizācijas procesā pilnībā uzticieties Dievišķajiem spēkiem, jo tas ir mūsu jaunā enerģētiskā veidola formēšanas daļa, tiek veidota Jaunā evolūcijas cikla daudzdimensiju Cilvēka-Dieva enerģētika.

Jūs esat pilnībā atbrīvojies...

Visa uzmanība ir koncentrēta uz sirds izplatījumu – sajūtiet tur gaismu un siltumu...

Saudzīgie procesi, kā viegli enerģijas viļņi, no izplatījuma dziļumiem izplatās pa visu jūsu ķermeni, plešas tālāk...

Tie aizpilda visas jūsu šīs dzīves sfēras, visu dzīvju pieredzi, visus ķermeņus...

Sajūtiet sirds zonas aktivizāciju arī iepriekšējās dzīvēs, jo Visuaptverošais laiks ir mūžīga pieeja jebkuram notikumam laikā...

Jūs arvien dziļāk izjūtat  sirds izplatījumu. Mainās pat enerģiju krāsa – parādās rozā toņi ar zelta zibšņiem...

Jūs paliekat šajās sajūtās cik vien ilgi gribat...

Atkārtojiet šo praksi vairākkārt, lai izplatījums jums kļūtu pierasts un apzināts, jo jums būs jāpierod pie tā, ka turpmāk visi vadības procesi veidosies šajā zonā.
Ja  prakses laikā jūs sajūtat sāpes sirdī, tad saudzīgi apstādiniet darbu un palūdziet samazināt notiekošo enerģētisko pārveidojumu aktivitāti.
Tā nepavisam nav vienkārša prakse, tāpēc nekādā gadījumā nevajag stimulēt pārveidojumus.

Visas programmas, ar kurām jūs strādājat pēc mūsu metodikas, jau sākotnēji paredz, ka jūs visu uztverat tieši ar sirds izplatījumu nevis ar prātu. Tāpēc turpmāk, sākot jebkuru praksi, kā arī uzsākot jaunu dienu, sajūtiet, ka sirds izplatījums ir visu jūsu reakciju centrs, pierodiet pie sajūtas, ka esat centrēti sirdī. Turpmāk tas ir jūsu jebkuru procesu vadības centrs gan materiālajā dzīvē, gan smalkmateriālajās struktūrās, visām energoinformatīva satura pārmaiņām, visām atbrīvošanās praktiskām no vecā un nevajadzīgā jaunajos laikos.

Tagad pārliecināsimies, kā mainījusies reakcija uz situāciju. Iedomājieties kādu  sarežģītu un nepatīkamu situāciju savā dzīvē, kas jūs nomāc...

Atcerējāties konkrētu situāciju? Labi, tagad tālāk...

Atcerieties savu parasto attieksmi pret to...
Smagi un nepatīkami, vai ne? Tagad pilnībā atlaidiet šo emocionālo reakciju, atlaidiet pilnībā...

Atgriezieties sirds zonā un ar sirdi paskatieties uz to pašu situāciju...

Jūtat starpību? Visbiežāk atnāk izpratne, ka problēmas nemaz nav.

Redzat, kāda ir jūsu Sirds gudrība un Dievišķās patiesības izpratne! 
Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv