PATIESAIS GARĪGUMS
Autore
Biruta Viktorija Komolova
 
Šobrīd jau daudzi skaidri apzinās, ka viņu dzīves realitātes norisinās citos enerģētiskajos izplatījumos, līmeņos un dimensijās. Tas ir cits vibrāciju līmenis un cita Gaismas struktūra, kristalizācijas procesu vilnis pieņemas spēkā, nesot sevī ātras pārveidošanās iespēju.
Daudz kas notiek, daudz kas mainās, daudz kas ir iespējams, pat maz iespējamais.

Tomēr gribētos pievērst uzmanību dažiem akcentiem, jo vienlaicīgi ar patīkamajām pārmaiņām, daudzos ir skaidri sajūtama zināma bezrūpība par ikdienas dzīvi, veidojot jaunu ilūziju vilni par to, ka viss jaunais notiks un piepildīsies pats no sevis – pietiek tikai pasapņot vai izdomāt vēlamo.

Nē, nekas pats no sevis nenotiks. 

Jūsu ideja paliks nerealizēta fantāzija vai ilūzija, ja tai nebūs īsta un atbilstoša vibrāciju fona, kas uzturēs vēlamo realitāti.
Patlaban dzīve materiālajā pasaulē ir tāda, kādu to katrs rada ar savu RĪCĪBU. Garīgumam, par kuru zināja daudzus gadus, mācēja skaisti un pareizi par to izstāstīt, šodien jau vajag izpausties reālajā dzīvē ar konkrētiem darbiem, reakciju uz situācijām, rīcības motīviem, tātad, ik mirkli un jebkurā izpausmes veidā.
Tikai skaisto runu  laiks ir beidzies.

Trīsdimensiju pasaulē, evolūcijas cikla noslēguma stadijā risinājās cilvēku atmoda un auga šī procesa svarīguma izpratne. Mūsu smalkie izplatījumi sāka pārveidoties. Mēs sapratām, ka iepriekšējo dzīvju pieredze lielā mērā nosaka mūsu reakciju uz situācijām, rīcības motīvus un liek mums rīkoties. Ja mūsu laukos ir vēl daudz rezonanšu ar smagu informāciju, kuras mūs biedē, tas veicinās mūs rīkoties pa vecam – nobīties un atkāpties, vai otrādi – atbildēt ar agresiju uz agresiju, vai apvainoties, vai piemānīt, vai varbūt ielaist sirdī naidu; vārdu sakot, rīkoties kā trīsdimensiju pasaulē, kurā mēs mācījāmies atšķirt un izvēlēties.

Tagad Zeme kopā ar Saules sistēmu, Galaktiku un Visumu ir iegājusi jaunos kosmiskās enerģijas izplatījumos. Šīs enerģijas iespaido pilnīgi visu: fiziskos ķermeņus, smalkos izplatījumus un savstarpējās attiecības.

Šodien katram ir iespēja izmainīt savas realitātes.
Taču tas neatbrīvo mūs no uzmanīgas attieksmes pret savām reakcijām, domām un rīcību. Tikko sajūtat pirmās drūmās domas un vēlmi vainot pasauli tajā, ka jūs dzīvojat ne tā kā vajadzētu, ka jums ir slikti, ka jūsu plāni neizdodas, utt - apstājieties savos apvainojumos. Atcerieties, ka tikai jūs paši veidojat savu jauno dzīvi un katru mirkli izdariet izvēli: apvainot pasauli vai izmainīt sevi ar tik daudzo, katra cilvēka izplatījumos esošo Dievišķo spēku palīdzību, apzināti atlaižot vecos paradumus un rīcības etalonus. Atbrīvojieties no energoinformātikas, kas uzkrāta desmitiem tūkstošu gadu pieredzē dzīvojot duālisma, ciešanu, pārbaudījumu un upuru pilnās dzīves. 
To izdarīt vajag, jo tie ir reāli enerģētiskie stāvokļi, konkrēti kodi, kas atbilstoši likumam “līdzīgais pievelk līdzīgo”, jums apkārt veido notikumus un attiecības sliktāko trīsdimensiju pasaules tradīciju garā.

Viss ir jūsu rokās.  Dievišķie spēki un skolotāji uz Zemes var jums tikai palīdzēt vai dot padomus, tomēr neko neizdarīs jūsu vietā. Pat ja Skolotājs pēc jūsu lūguma attīrīs konkrēto energoinformātiku, jūs ātri vien ar savu domāšanu un rīcību to atjaunosiet, ja vien pats nemainīsiet savu personību.

Maksimāli godīgi un patiesi, bez īstenības izskaistināšanas, bez jaunu ilūziju izfantazēšanas, vienkārši un skaidri apzinieties savas patiesās īpašības un sajūtas, kas šobrīd vairs nav vajadzīgas un palūdziet Dievišķajiem spēkiem atbrīvot jūsu izplatījumus no šīs energoinformātikas.

Viss notiek pakāpeniski, komfortablā tempā un apjomā. Tas nenozīmē, ka darbs aizņems piecas minūtes un viss aizies vienā momentā. Taču process sāksies un turpināsies līdz vēlamajam rezultātam.

Tagad vairs nav nepieciešamības ieslīgt garās meditācijās, jo jaunās metodes ir vieglas un efektīvas. Jūs varat strādāt ar sevi jebkurā brīdī, pat dzerot rīta kafiju. Padomājiet: ko man sevī vairs nevajag?  Apzinieties nepieciešamību no tā atbrīvoties un palūdziet iztīrīt visu – no iemeslu rašanās pirmavotiem, pa visu dzīvju pieredzēm, pa visiem notikumiem, procesiem, attiecībām, sekām un blakusapstākļiem, vārdu sakot, visur...
Jūs lieliski varat strādāt arī braucot transportā.

Vienmēr būt aktīvā darbā, mūžīgajā vienotajā izplatījumā ar Dievišķajiem spēkiem, Jaunās evolūcijas un jauno enerģiju izplatījumos – tas lai ir jūsu dabiskais stāvoklis.

Tāpat kā gaiss, kas jums ir apkārt un par ko jūs pat nedomājat, arī jaunās enerģijas,  Dievišķie spēki un jūsu visaptverošais Dievišķums – tas viss ir jūsu jaunās dzīves dabiskais fons, kurā ir viegli atlaist veco un atvērt jauno. Vajag tikai saņemt drosmi un pieņemt to visu sevī, nenoraidot un neslēpjot, pieņemt ar Mīlestību, kā kādreiz nepieciešamo pieredzi un atlaist to, jo nu tā jau ir apzināta, un nav vairs vajadzības ilgāk glabāt trīsdimensiju pasaules energoinformātiku mūsu izplatījumos.

Pierodiet uzticēties sev un savai spējai sazināties ar Dievišķajiem spēkiem. Nav noteikti jāredz vai jājūt sev blakus gaišo tēlu. Dievišķie spēki mīt jūsos kā enerģija: Dievmāte, Krajons, Metatrons, Erceņģeļi, jebkurš. Viņi visi šobrīd ir ar jums un jo biežāk jūs viņiem ko jautāsiet, jo vieglāk starp jums izveidosies kontakts. Atbildes atnāk gluži kā jauna doma. Negaidiet galvā atskanam skaļu balsi (lai gan mēdz notikt arī tā).

Atbrīvojieties, sajūtiet pilnīgi tīru un svaigu fonu, neieslēdziet prātu un saprātu, uzdodiet jautājumu un uztveriet pirmo atbildi, kas jums parādās. Tā arī būs Dievišķo spēku atbilde. Tālāk var sekot jaunas domas, bet biežāk tie jau būs jūsu prāta spriedumi, nevis Dievišķo spēku atbilde. Tāpēc ir tik svarīgi nepalaist garām pirmo parādījušos atbildi. Varbūt jums liksies, ka jūs to paši esat izgudrojuši, tomēr tieši tā notiek saziņa ar Dievišķajiem spēkiem.

Katrs no jums ir unikāls, tāpēc Pirmradītājam savi īpašie nodomi ir par katru no jums. Saziņa ar  Dievišķajiem spēkiem – tās ir jūsu dabiskās tiesības un spējas. Apgūstot tiešos sakarus (labāk caur sirds centru), jūs kļūsiet par savu patiesāko čeneleru, jo saņemsiet informāciju, kas domāta tieši jums un jūsu dzīves uzdevumiem.

No trīsdimensiju pasaules laikiem daudziem ir saglabājusies pārliecība, ka reāla saikne ar Dievišķajiem spēkiem ir pieejama tikai izredzētajiem, ka tā ir īpaša spēja, ka ir vajadzīga kanālu un portālu aktivizācija. Trīsdimensiju pasaulē bija daudz deformāciju, jo ar nevarīgākiem un nepārliecinātākiem par sevi cilvēkiem ir vieglāk manipulēt.

Dievišķie spēki nešķiro cilvēkus, nevērtē un nedala tos cienīgos un necienīgos. Saikne ar viņiem, kā arī pašas augstākās zināšanas un enerģijas tiek dotas katram bez izņēmuma. Jums vienkārši vajag nopurināt aizspriedumu, viltus uzskatu un ilūziju kalnu – pašu radīto un apkārtējās pasaules, reliģijas un cilvēku, kuri izmanto garīgās prakses un enerģijas, lai pakļautu un manipulētu, uzspiesto. Jā, arī šāda parādība vēl ir sastopama garīgajās aprindās. Taču jums nav obligāti jājūtas kā Dieva vai aizejošās pasaules Skolotāja vergam. Sajūtiet savu Dievišķo pašcieņu!

Jūs esat Dieva Bērni, tādēļ sāciet aktīvu sevis pārveidošanu! Mainiet sevi un pasaule kļūs pavisam citāda!

Tās nav ilūzijas! Viss par ko es rakstu savās publikācijās ir reāli izstrādāts un daudzu mūsu „Pilnveidības skolas Pirmsavots”klausītāju praktiski pārbaudīts ar dzīves notikumiem, vibrācijām un jaunām realitātēm, kurās dzīve ir kā brīnišķīga piepildījusies pasaka!

Jūs arī tā varat!
Rīkojieties!
Biruta Viktorija Komolova
Rīga, Latvija
„Pilnveidības Skola Pirmsavots”.

www.pervoistok.lv