MENTĀLO IZPLATĪJUMU VADĪBA NO SIRDS ZONAS
Autore
Biruta Viktorija Komolova
Mēs arvien vairāk sākam apzināties, ka dzīvojam jaunu enerģiju izplatījumos un fiksējamies tajos. Ir sākušies jauni Laiki. Mēs pamazām sākam stabilizēt savus jaunos līmeņus un savu enerģētisko veidolu.

Mēs arī saprotam, ka trīsdimensiju cilvēka enerģētiskais veidols netiek galā ar augstāku frekvenču enerģētiskiem procesiem, kādi ir piektajā un tālākajās dimensijās. Tāpēc mēs kā pašsaprotamu uztveram to, ka mums visiem norisinās trīsdimensiju cilvēka enerģētiskā veidola nomaiņa un mēs komfortablā tempā un apjomā pieņemam jaunā daudzdimensiju un daudzo izplatījumu enerģētiskā veidola radīšanas procesus, kurā enerģijas cirkulācijas un izkārtojuma principi būs citi.

Pašlaik tas vēl nevar būt galīgais enerģētiskais veidols, taču enerģētiskā veidola izmaiņas ir visaptverošas.
Var skaidri sajust jauna, pagaidām vēl ne tik spēcīga procesa sākumu (gan ne visiem) -  mentālo un astrālo līmeņu pakāpenisku izzušanu. Es satraucos, kad parādījās šāda iepriekšējā informācija! Kas tagad notiks, kā mēs turpmāk domāsim un jutīsim? Pēc tam atnāca izpratne, ka tā patiešām ir daudz vienkāršāk. Mēs domāsim un jutīsim ar sirds zonu.

Mentālajos izplatījumos pagaidām vēl ir daudz evolūcijas gadu tūkstošos uzkrātas smagas energoinformācijas. Jūsu izplatījumi ir visas cilvēces mentālo izplatījumu daļa, un jūs caur šo izplatījumu tīkliem diezgan viegli varat uztvert tur esošos energoinformācijas kodus. Zemei tuvie kolektīvie izplatījumi satur dažnedažādas cilvēku domas, kuru ķermeņi jau sen pametuši Zemi, bet domas, ne vienmēr tās gaišākās, vēl arvien spēlē savu lomu kolektīvajos līmeņos un iespaido atdzimstošos cilvēkus...

Patiesi, efektīvāk ir nomainīt domāšanas un jušanas procesu avotu un pārnest to uz Sirds izplatījumu.

Mentālais līmenis – tā ir ne tikai jūsu domāšana, tur lokalizējas arī intelekta un intuīcijas izplatījumi. Nu padomājiet – intuīcija taču balstās vecajā pieredzē! Vai tā var būt tīra Dievišķā patiesība, ja jūsu mentālie izplatījumi atceras kā jūs piemānīja, apzaga, jums darīja pāri un arī jūs paši savās dzīvēs esat bijuši dažādi?

Jums noteikti ne reizi vien ir bijušas situācijas, kad licies, ka intuīcija norāda patieso risinājumu, taču beigās izrādījies, ka tie ir bijuši visīstākie maldi – jūsu reakcija aizgāja vecajās sliedēs vai arī jūs vienkārši ļāvāties sevi „aizrunāt”. Vai esat ievērojuši, cik bieži aiz daudzvārdības tiek slēpti meli vai liekulība?

Ja jūsu izplatījumos vēl ir veco enerģiju kodi – vecās pasaules uzskati, stereotipi, uzvedības normas, pakļaušanas ievirzes vai pierastā trīsdimensiju domāšana – jūs, sev nemanot, uztverat to iedarbību, neapzināti rezonējat ar citu cilvēku domām, vārdu sakot, jūsos ir nevajadzīgu apgrūtinājumu magnēti.
Mentālie līmeņi būtiski nosaka jūsu rīcību. Tie kopā ar prātu veido jūsu rīcību, kas izraisa reakciju, balstoties uz aizejošās ēras veco pieredzi, bailēm, šaubām, atmiņām par neveiksmēm un nepatīkamiem notikumiem.

Tāpēc pašlaik, ņemot vērā, ka domāšanas procesu organizācijas zona, intuīcija un intelekts vēl ir vajadzīgi rīcības vadīšanai, radīsim jaunu praksi – pārcelsim mentālo līmeņu vadību uz Sirds zonu, kur mājo jūsu īstenā un Dievišķā daba, jūsu mūžīgā patiesā Dievišķā būtība.

Šī prakse aptver visu jūsu enerģētisko veidolu, visu dzīvju, arī šīs dzīves, vienotā veselumā apvienoto pieredzi...

Tātad, Dievišķie spēki atrodas blakus jums un palīdz – ar Mīlestību, smalkjūtīgi un maigi...

Sajūtiet savu sirds zonu, sajūtiet, ka tā ir visa, visa, kas ir, centrs, tās dzīlēs sajūtiet savu mūžīgo Dievišķo Es, jūsu patieso Dievišķo būtību...

Sirds izplatījums izplešas kā ar mirdzošiem pavedieniem caurausta gaisma un sāk veidot   mentālo izplatījumu vadības Tīklu. Šis tīkls ir austs no Gaismas, Mīlestības un Gudrības, tas plešas arvien tālāk, līdz atnāk redzējums un izpratne, ka viss mentālais izplatījums ir šī bezgalīgā maiguma un Mīlestības ieskauts...

Šajā enerģijā izzūd milzums vecās bagāžas...

Izplatiet tīklu pa visām šis dzīves sfērām, visām attiecībām – ar tuvākajiem cilvēkiem un ģimeni, tad izplešamies tālāk -  radinieki, kolēģi, kaimiņi, partneri, cilvēki, kuri jūsu dzīves sfērās iesaistītās epizodiski, absolūti visi...

Sajūtiet savu ķermeni - jo arī mūsu ķermenis reaģē uz mūsu domām...

Sajūtiet pilnīgu mieru...

Tagad fiksējiet šo sajūtu – jūsu mentālie izplatījumi ir burtiski saplūduši ar Sirds izplatījuma enerģijām, mainās mentālā izplatījuma energoinformātika, visas mūsu nākamās domas un lēmumi piepildās ar Sirds  izplatījuma Dievišķā Avota Mīlestības enerģijām...

Fiziskais ķermenis, šūnas, procesi ķermenī, apziņa un šūnu domāšana – tas viss ir piepildīts ar Sirds izplatījuma vadošajām enerģijām...

Vēlreiz nostipriniet šo sajūtu, vēl spilgtāk sajūtot paplašinājumu, kas piepildīts ar Gaismu... Mīlestību... Gudrību... 

Jūs sajūtiet, ka paplašinieties vēl tālāk, šoreiz jūs visu sajūtat jau daudz dziļāk un spilgtāk...

Visas dzīves sfēras, kurās jūs reaģējat ar mentālajām enerģijām, pārklāj maigs Kristāla tīkls, kas turpmāk veidos jūsu attieksmi...

Sajūtiet saplūšanu ar Mīlestības avotu jūsu Sirds izplatījumā, piepildiet ar to savu ķermeni, katru šūniņu... visus ķermenim tuvos izplatījumus... visu dzīves sfēru realitātes... jebkuras attiecības...

Izbaudiet to...

Jūs paliekat šajās sajūtās, cik vien ilgi gribat...

Šo praksi vajag nostiprināt tālāk, izmantot, kad vien jūs jūtat nepieciešamību. Turpmāk pacentieties novest to līdz dabiskam stāvoklim – jūsu domāšana sākas Sirds zonā.

Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv