ASTRĀLO IZPLATĪJUMU VADĪBA NO SIRDS ZONAS
Autore
Biruta Viktorija Komolova
Šīs prakses uzdevums un pārveidojumi ir tādi paši kā darbam ar mentālo izplatījumu vadības maiņu – arī astrālo izplatījumu vadību pārnesīsim uz mūsu Dievišķo būtību un Sirds izplatījumu.

Mūsu dzīvju apvienotās pieredzes dažādo notikumu emocionālajos slāņos vēl arvien ir vecie kodi un rezonanses, kas provocē mūs reaģēt un rīkoties veco un nereti sliktāko trīsdimensiju pasaules tradīciju garā.

Atgādināšu vēlreiz – nenosodiet un nepārmetiet ne sev, ne citiem neko, lai kas arī neuzpeldētu no gadu tūkstošu pieredzes dzīlēm.

Ja jūs emocionāli reaģējat uz notikumu vai situāciju, jūs tikai pastiprināt šo enerģētiku, pat ja jūs esat to uzķēruši sevī, gribat to izprast un no tās atbrīvot savus izplatījumus. Beigās iznāk, ka ar savu emocionālo izvirdumu jūs vēl vairāk uzkurināt to, no kā vēlējāties atbrīvoties.  
Mēs itin visi savos iemiesojumos esam izdzīvojuši visdažādākās dzīves. Tāds arī bija Dievišķais nolūks – ar dažādiem dzīves situāciju piemēriem ļaut apgūt dzīves gudrību.

Mēs esam kļuvuši dzīves gudri! Kā gan citādi mēs būtu atmodas priekšpulkā. Tāpēc katram, kas atmodies, ir visas tiesības būt lepnam par to pieredzi, kas devusi iespēju uztvert Jaunās pasaules enerģijas.

Tādēļ mierīgi atvadieties no vairs nevajadzīgajām enerģijām, jo saprotat, ka trīsdimensiju evolūcija ir beigusies un nevajag apgūt vēl vienu reizi to, kas jau izprasts.   

Tomēr realitātē Zemei tuvie kolektīvie astrālie izplatījumi, kuru sastāvā ir arī mūsu  astrālie izplatījumi, vēl arvien satur krietni daudz veco emociju, kas neiederas mūsu jaunajā enerģētikā. Tāpēc šīs prakses mērķis ir pārnest mūsu enerģētikas emocionālo sfēru vadību uz Sirds izplatījumu, lai mainītu akcentus reakcijai uz apkārtējiem notikumiem un savstarpējo attiecību veidošanas iezīmēm.

Rīkojamies tāpat, kā pārnesot mentālo līmeni... 

Atbrīvojamies...

Jūs esat Augstākā Pirmavota un Avotu Avota enerģijās...

Ar jums ir Dievišķie spēki, jums apkārt ir milzums eņģeļu un Dievišķo būtņu, un visi kopā mēs sākam...

Sajūtiet savu apvienoto visu dzīvju pieredzi, arī šīs dzīves pieredzi, visus notikumus, sekas, rezonanses, veidojot vienotu veselumu sākot no to cēloņu iedīgļiem...

Sajūtiet savu Sirds izplatījumu, kura centrā mīt jūsu patiesā Dievišķā būtība – jūsu mūžīgā un viedā Būtība...

Sajūtas un enerģijas no Sirds sāk izplatīties un jūs redzat, kā veidojas astrālā izplatījuma vadības tīkls...

Tas izplešas no Sirds zonas, ietver jūsu astrālos izplatījumus, visas jūtas un emocijas, piepilda jūsu ķermeni, notikumus, realitātes visās dzīves sfērās...

Iestājas pilnīgs miers, apskaidrība un pārliecība...

Jūs varat ar savu Sirdi, ar emocijām no Sirds, paskatīties uz kādām konkrētām sarežģītām attiecībām, kuras jūs satrauc un jums gribētos tās uzlabot. Skatāmies ar Sirdi...

Droši vien no Sirds dzīlēm atnāks izpratne, ka nekā sarežģīta tur nav...

Ar Sirds gudrību varat paskatīties uz šo pieredzi, palūgt lai izzūd pirmcēloņi un mierīgi ar Mīlestību un pateicību atlaist šo situāciju...

Atkārtojiet šo praksi, lai  enerģētika nostiprinātos.

Jūs varat to izmantot brīžos, kad grūti nomierināties, kad sajūtat diskomfortu vai emocionālu neapmierinātību. Vienkārši sajūtiet, ka ne galva, ne prāts vairs nevarēs uzkurināt jūsu emocijas. Pārnesiet reaģēšanas centru uz Sirdi un no turienes aptveriet astrālos un mentālos izplatījumus...

Viss nomierinās, un dvēselē valda miers un harmonija...

Šo kristālisko zelta enerģiju tīklu, kas maigi ieskauj visus jūsu astrālos izplatījumus un mirdz Mīlestības un gudrības enerģijās, jūs sajūtat sev apkārt visā dzīves gaitā, visās savās emocionālajās reakcijās. Tā palīdzēs jums jebkurā situācijā rīkoties atbilstoši jūsu Dievišķajam statusam.

Pilnveidības Skola Pirmsavots
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv