Izdrukas versija
 
PAVASARA APTUMSUMU IZPLATĪJUMU ENERĢĒTISKĀS IESPĒJAS

Autore Biruta Viktorija Komolova

25.04.2013.

Mums ir kļuvis par ieradumu izmantot aptumsumu un Saulgriežu enerģētisko spēku transformācijai un jaunu stāvokļu uztveršanai. Parasti aktīvs aptumsuma laiks ilga apmēram 3 diennaktis, pēc tam viss atgriezās enerģētiskajā pamatritmā un fonā.  Tomēr šajā gadā virkne pavasara aptumsumu ir unikāla enerģētiska parādība. Triju aptumsumu enerģētiskie procesi – mēness 25.aprīlī, saules 9.-10.maijā un noslēdzošais mēness aptumsums 25.maijā veido īpašu vienotu noslēdzošo un stabilizējošo enerģētisku izplatījumu pirms Vasaras Saulgriežiem. Tie ir ļoti iedarbīgu un jaudīgu enerģiju kompleksi. Viņi ir īpaši pastiprināti ar to, ka ieiešana šajos izplatījumos ir tieši Pilnmēness laikā, kad Dievišķie Skolotāji izrāda īpašu uzmanību un sniedz atbalstu visiem mūsu nodomiem un darbiem.

Mēness tagad ne tikai parāda apslēpto, nomaskēto, neapjausto, tas ģenerē ļoti spēcīgas sadarbības enerģijas, lai atbalstītu jūsu neatlaidību ieraudzīt sevī nevajadzīgo. Daudz ko ir vērts pārskatīt, veikt vērtību pārvērtēšanu, noteikt savas prioritātes.

Tas gatavo mūs Saules aptumsumam, kad saules kodi pavērs mums iespēju nomainīt visu veco pret jauno. Tas ir jaunu plānu un konkrētu darbību laiks. Pārdomājiet savus plānus, uzmanīgi pārskatiet savas dzīves sfēras, notikumus tajos, jūsu saskarsmes loku. Vai viss tajos ir patiešām nepieciešams un mērķtiecīgs. Saules pārlādēšana aptumsuma laikā palīdz izkoriģēt dzīves plānus.
Nākošais Mēness aptumsums noslīpēs jūsu plānus un transformācijas tajos, izcels to, kas atradās ēnā un netika pamanīts sākotnējos darba posmos. Izejot no aptumsuma izplatījuma un atverot jaunu aktīvu ciklu – tuvojošos Vasaras Saulgriežus, jūs varēsiet būt maksimāli atbrīvots no šķēršļiem augšupejā uz bezgalīgu pilnību.

Cik lielā mērā jūs izmantosiet šo unikālo iespēju – tas pilnībā ir atkarīgs no jums. Vai jūs būsiet gudrs un atklāts attiecībā pret sevi? Vai jūs varēsiet ar vistīrākajiem nodomiem un nesavtību izmantot enerģiju transformējošo un pārveidojošo spēku, lai ar Mīlestību un pateicību atlaistu no saviem enerģētiskajiem izplatījumiem un dzīves realitātēm visu, kas ir izsmēlis savu nozīmi.
Mums priekšā ir Vasaras Saulgriežu procesa izdzīvošana, kuru enerģijās mēs varam ienākt maksimāli sagatavoti un pārveidoti, zinot, kādu mēs veidojam jauno civilizāciju un mūsu personīgos notikumus tajā. Tas būs stabilizācijas laiks mūsu patiesajai aktivitātei, sākot no Ziemas Saulgriežiem. Iespēju variantu daudzveidība, kuras jums nodod Saule kā Centrālās Saules kodu vadītājs, veido stabili bāzi jauniem notikumiem. Un tie notiek, ja jūs neturiet sevī vecus uzvedības stereotipus, reakciju uz situācijām; ja jūs mainiet sevi, nevis uzspiediet apkārtējai pasaulei savas intereses, tāpēc, ka uzskatiet sevi par zinošu, kā apkārtējiem pareizi dzīvot ...

Tagad, kad mēs manifestējam savu ienākšanu jaunās civilizācijas izplatījumos, manuprāt, par motivāciju enerģētiskajām praksēm var būt tikai tiekšanās uz augšupejošu pilnību, jaunas individualitātes veidošana, nevis enerģiju spēku izmantošana sava komforta veidošanai. Gribas atgādināt, ka robeža starp tīriem nodomiem un aprēķinu ir ļoti smalka. Mūsu iekšējie pārveidojumi un atbrīvošanās no savtīguma, skaudības, aprēķina, alkatības un citām tamlīdzīgām īpašībām maina mūsu patieso Būtību. Kā sekas tam mainās notikumi mūsu reālajā dzīvē un saskarsmes loks. Pats svarīgākais, lai jūsu prioritātēs ir nepieciešamība veidot jaunu individualitāti, jo mēs taču noslēdzam  evolūcijas posmu kā cilvēki un pārejam jaunā stāvoklī – Dievišķas Būtnes, kas veido Jaunu civilizāciju – Dievišķā pasaule uz Jaunās zemes.

Ja jūsu prioritātēs pirmajās rindās atrodas sadzīves materiālais komforts – iespējams, vēl nav atnāci jūsu laiks nopietnam, dziļam enerģētiskam darbam. Tagad laiki ir piepildīti ar īpaši dziļu atbildību. Ir cilvēki, kuriem enerģētiskās prakses un  interese par ezotēriku ir  hobijs, nevis dziļš, apzināts enerģētisks darbs; citi ir pievērsušies enerģētiskām praksēm ar cerību, ka ar to aizvāks no savas dzīves problēmas, kuras, kā viņiem liekās, vieglāk ir risināt caur meditācijām, jo nav vēlēšanās pielikt reālas pūles, lai ar konkrētas rīcības palīdzību mainītu savu dzīvi. Tas ir pašapmāns, ka tikai meditācija ar izmainīt dzīvi. Nemaskējiet savu aprēķinu ar skaistiem vārdiem par augstu garīgumu. Šodien vienīgais apliecinājums patiesam garīgumam ir – konkrēta garīga dzīve ikdienā.

Tagad, ienākot aptumsuma izplatījumos, piepildītos ar augstas vibrācijas spēcīgām transformējošām enerģijām, jūs vienlaicīgi atrodieties uz Kristāla Augšupejas podiuma, kur viss parādās patiesā gaismā – gan jums, gan Dievišķajam  līmenim. Izmantojiet sniegto iespēju.

Prakse


Apzināti izjūtiet, ka jūs ienāciet aptumsuma izplatījumos ar pilnībā konkrētu vēlmi – atbrīvoties no visa nevajadzīgā jaunajā civilizācijā, visa, kas ir izsmēlis savu nozīmi… Atbrīvotās sfēras piepildām ar radošiem stāvokļiem, konkrētiem plāniem notikumu organizācijai un savstarpējām attiecībām ar dažādiem cilvēkiem, ar jūsu personības stāvokļiem, kurus jūs gribiet sevī izmainīt, ģimenes un darījumu mērķiem un vēlmēm, ar ģimenes, personīgās un darījumu labklājības un finansu pārticības enerģijām. Der atcerēties, ka vispusīga labklājība un pārpilnība sākas ar to, ka mēs atdodam – tādā veidā tiek iekustināta enerģiju aprite. Un darām to nevis tāpēc, lai pēc tam saņemtu pretī vēl vairāk – tas ir savtīgs aprēķins. Atdot – tas ir mūsu dabiska nepieciešamība.

Izejiet šo izplatījumu ar pilnībā konkrētiem uzdevumiem to izstrādāšanai. Aptveriet visas savas dzīves sfēras, apvienotu vienotā veselumā visu savu iemiesojumu pieredzi, savas dzimtas programmas pa tēva un mātes līnijām, lai jūsu darbā pārveidojas visi smalkmateriālie veidojumi, kas glabā sevī informāciju par iepriekšējiem stāvokļiem, notikumu lauki un savstarpējās attiecības. Izejot šo visu izplatījumu, izjūtiet, kā tā iekšpusē darbojas īpaši mehānismi, kuri burtiski kārtu pa kārtai purina no jums nost smagu atmiņu, baiļu uzkrātos slāņus, dažādus smagus emocionālos veidojumus, blokus,  šķēršļus… Ir pienācis laiks daudz ko noslēgt – neapstādiniet šos procesus un nebaidieties. Jo brīvāk jūs izjutīsiet sevi šajos procesos, jo jaušamāks tā rezultāts jūsu jaunajā dzīvē parādīsies notikumu veidā.

Virzoties cauri šim izplatījumam, jūs izjūtiet, kā iztaisnojas jūsu pleci, kļūst vieglāk elpot… Jūs iegūstiet brīvību no zaudējušās nozīmi pieredzes apgrūtinošās ietekmes… Jūs piepildieties ar jaunām, dzīvām un iedarbīgām enerģijām, jaunām zināšanām par jauno procesu būtību…

Jūs variet strādāt atsevišķi ar dažādām dzīves sfērām, variet ņemt darbā konkrētus notikumus, kuri jūs apgrūtina, sarežģītas attiecības ar dažādiem cilvēkiem, visu, ko vēlaties. Pieejiet šai praksei radoši. Gandrīz līdz pat maija beigām jūs atradīsieties šajā īpašajā izplatījumā.

Izdzīvojiet šo laiku izjūtās, ka enerģētiskais darbs rit nepārtraukti, tas uzņem apgriezienus, rezultāti parādās ļoti ātri… Esiet uzmanīgi attiecībā uz savām domām, teikumu veidošanu sarunas laikā, savu rīcību un īpaši - rīcības motivāciju, – tie ir signāli par konkrētu nevajadzīgu kodu esamību jūsu izplatījumos.

Nenodarbojieties ar pašnosodīšanu, kad atrodiet sevī nepatīkamas lietas, gluži otrādi, priecājieties, ka jūs to sevī esiet pamanījis, mierīgi ar Mīlestību un pateicību atlaidiet šos stāvokļus no apvienotās vienotā veselumā visu iemiesojumu pieredzes… Mēs visi esam izdzīvojuši visdažādāko pieredzi, tas bija ceļš iemācīties atšķirt, lai pamatojoties uz izdzīvotajiem kontrastainajiem stāvokļiem, iemācītos izvēlēties gaismu. Tālab jebkuriem negatīviem stāvokļiem (no trīsdimensiju pasaules viedokļa) ir sava nozīme, bet tagad tā nozīme ir izsmelta, jūs jau izvēlējāties Gaismu – virzieties un rīkojieties caur sirds izplatījumu, kurš izstaro
Mīlestību un Dievišķo gudrību…

Pievērsiet uzmanību Topošā Laika izplatījumiem. Jūs taču pastāvīgi veidojiet tālākos plānus. Ja pēc veca pieraduma jūs šaubieties, ka jūsu vēlmes piepildīsies, tas nozīmē, ka jūs jau esiet ielicis savos Topošā Laika izplatījumos neveiksmes kodus. Tālab variet veikt atsevišķu darbu aptumsuma izplatījumos, lai atbrīvotu jūsu enerģijas, notikumus un nākotnes laiku no neveiksmēm un šķēršļiem, kuri neviļus veidojas pēc veca pieraduma…

Tagad ir neparasti stipru un rezultatīvu enerģiju laiks visiem bez izņēmuma, tāpēc problemātiskās situācijās dzīvo tie, kas gaida neveiksmes, šaubās par saviem spēkiem, ir pasīvi vai vienkārši slinki, ir viltīgi un izlokās savā priekšā, vai vienkārši turas pie vecā tāpēc, ka baidās mainīt savu dzīvi, tie, kas gaida un izdzīvo katastrofu scenārijus, kurus ar apbrīnojamu  neatlaidību prese un televīzija sēj cilvēku apziņā…  Uz visu tagad ir Dievišķais „JĀ!” – gan uz neveiksmju, gan uz pozitīvu plānu veidošanu. Tā parādās mums iedotā brīvā izvēle! Dievišķais līmenis nešķiro mūs. Viņš pieņem mūs tādus, kādi mēs esam patiesībā. Ieskatieties sevī – ko modelējiet jūs? Kāda ir jūsu patiesā iekšējā individualitāte, kura kā magnēts pievelk sev līdzīgo. Tāpēc, ja notikumi jūsu dzīvē ir neveiksmīgi un nospiedoši, atrodiet sevī tos kodus un rakstura īpašības, kuras pievelk tādas pašas enerģijas. Nevainojiet savās neveiksmēs apkārtējo pasauli un cilvēkus. Katrs no mums vienmēr izvēlas, kā rīkoties – labi vai slikti. Tālab mums ir mūsu pašu radīta dzīve un notikumi. Un mēs vienmēr varam pagriezt notikumu ritējumu citā virzienā – arī tā ir mūsu izvēle.

Novēlu radošus stāvokļus un brīnišķīgus rezultātus jūsu enerģētiskajā darbā!

Piezīme: Vārds „nākotne” netiek izmantots, jo tas mūsu apziņā veido piesaisti lineārajam laikam.

„Pilnveidības Skola Pirmsavots”
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv