MŪS ATBALSTOŠĀS SAULGRIEŽU ENERĢIJAS
Autore Biruta Viktorija Komolova

07.07.2013.
Mūsu Zeme ir pārdzīvojusi fenomenālu enerģētisku Saulgriežu procesu. Šo enerģiju kulminācijas spēks pavada mūs joprojām.
Saulgriežos Saule nodrošināja mums stabilas izjūtas, ka visi procesi paātrinās – aizejošā civilizācija noslēdzas, un mēs ienākam Jauna evolūcijas cikla izplatījumos  kā Dievišķā rase uz Zemes.

Enerģiju spēks nav palicis mierīgāks, tieši otrādi, pieņemtie kodi un iespējas sāk iegūt konkrētas aprises materiālos notikumos. Daudzi ir spēcīgi izjutuši, kā mainījušās mūsu spējas veidot notikumus!

Vai jūs jūtat, ka esat kļuvuši savas dzīves notikumu pārvaldnieki?!
Vai vēl joprojām jūs pārņem šaubas un neticība sev, izsit no līdzsvara personīgie emocionālo sprādzienu uzliesmojumi?… Tas viss vēl var būt jūsos kā aizejošās pieredzes atlikušās enerģijas. Kā jūs reaģējat uz šiem uzliesmojumiem?

Nav vērts slēpt sevī un no sevis šo stāvokļu izcelsmes avotus, jo enerģija, kura šobrīd plūst uz Zemi, pastiprina visu – gan labo, gan nevajadzīgo. Nevajadzīgais tiek izcelts, lai jūs to ieraudzītu. Un, pieņemot kā faktu, ka jūsos ir nevajadzīgas īpašības un stāvokļi, ar pateicību un Mīlestību varat tos atlaist no savas enerģētikas.

Savu augošo spēju izpratne un pieņemšana, pārliecība un uzticība notiekošajiem procesiem, Dievišķo spēku sadarbība jaunās pasaules iekārtas organizēšanā ātri mainīs jūsu materiālo dzīvi. Tas jau notiek ar ļoti daudziem.

Tieciet skaidrībā ar visām jūsu dzīves jomām! Ir vērts zināt konkrēti, kādus jūs redzat savas dzīves notikumus un attiecības ar jums apkārt esošajiem cilvēkiem, jūsu ģimenes iekārtu, savas darījuma sfēras un profesionālo realizāciju.

Vai jūs mīlat savu profesiju un savu darbu, savu ģimeni? Vai jūs sevi mīlat?!

Iespējams, ir vērts mainīt attieksmi pret savu nodarbošanos, bet varbūt vajag izprast sevi, izzināt, kādu darbu jūs veiksiet ar mīlestību, interesi, iedvesmu un entuziasmu.

Iespējams, jāmaina savas pozīcijas ģimenē, tieši savas!

Mēs nemainām apkārtējo cilvēku enerģētiku – tā ir Dievišķo likumu pārkāpšana. Mēs mainām sevi, un tad mainās apkārtējie notikumi, jo mēs no sevis esam izņēmuši nevēlamās enerģijas.

Atbildiet sev uz vēl vienu jautājumu – vai saistības un pienākumus ģimenē, rūpes par jūsu ģimenes locekļiem  jūs uztverat kā apgrūtinājumu? Ja tas ir tā, tad kur ir mīlestība pret ģimeni, konkrētiem tās locekļiem, pret sevi galu galā? 

Ja jums nepatīk jūsu darbs, tad mainiet to vai mainiet savu attieksmi pret jūsu pašu izvēlēto nodarbi. Šāda attieksme taču nav nekāds jaunums! Viss nevajadzīgais mūsos jau sen ir izcelts virspusē. Dažādu iemeslu dēļ mēs daudz ko sevī, savās dzīves pozīcijās nevēlamies redzēt, tālab meklējam vainīgos savos sarežģījumos ārpasaulē.

Reālo dzīvi veido ik minūti, simtiem reižu dienā mūsu izdarītā izvēle, nevis kardināli, likteni mainoši lēmumi, kādus mēs pieņemam varbūt pāris desmit reizes mūžā.

Tālab, paliekot šajos jums nepatīkamajos apstākļos un pieņemot apstākļu upura lomu, jūs izdarāt konkrētu izvēli – būt par upuri! Bet var taču izdarīt arī citu izvēli – aiziet projām no rupja darba devēja, apgūt jaunu profesiju, just savas spējas izpaust sevi jaunā kvalitātē un garīgi sev tuvu cilvēku lokā. Tāda izvēle maina dzīvi.

Bet varbūt šādā situācijā jums pašam bija vērts rīkoties citādāk – ieskatīties sevī, lai saprastu, kas jūsos veido šādus apstākļus?

Nereti pukstēšana un žēlošanās par dzīvi un cilvēkiem maskē pasivitāti un personīgās iniciatīvas trūkumu. Bieži tas ir vienkārši slinkums…

Taču jaunās enerģijas visu pastiprina! Neturiet sevī veco! Dievišķais plāns un mūsu Saule, Kosmiskais RA, ir mums organizējuši tādu īpašu sadarbību! Tiklīdz jūs uztverat sevī nevajadzīgu noskaņojumu un uzskatus, ar vieglumu un prieku izjūtiet enerģētisko impulsu, kurš atbrīvo jūs no vecajiem kodiem! Bez garām meditācijām, grēku nožēlošanas un vainas sajūtas! Mierīgi, ar prieku izjūtiet aizejošo enerģiju! Piepildiet atbrīvotos izplatījumus ar Mīlestību un Gaismu, prieku un iedvesmu!

Un pēc tam jaunās izjūtas izvērsiet konkrētās dzīves jomās…

Jaunajos laikos viss ir galēji vienkārši! Vai ir vēl vienkāršākas un efektīvākas metodes?

Detalizētāku metodiku jūs varat izmantot savas dzīves notikumu nomaiņai jebkurās tās jomās. Kad ieraudzījāt to, ko jums vairs nevajag, ar Dievišķo palīdzību un Mīlestību palaidiet projām no savas enerģētikas, nomainot to ar citu, pozitīvu īpašību, un izvērsiet to jūsu dzīves reālajos notikumos. VISS!

Lielākai efektivitātei, apzinoties to, ka Visuaptverošajā Laikā mums ir pieejami jebkuri Laika apjomi, izjūtiet Saulgriežu enerģijas spēku, un ar šo jaudīgumu pastipriniet savu darbu!

Priekšā ir rudens Saulgrieži, kuri noslīpēs mūsu paveikto, un tad ziemas Saulgriežos visu mūsu dzīvē ienāks maksimālas pārmaiņas.

Neignorējiet procesus, kurus saņēmām vasaras Saulgriežos! Uz Zemes vēl nekad nav bijuši Saulgrieži ar tādu rezultatīvu spēku!

Mierīgi iekļaujieties Centrālās Saules enerģiju plūsmās un izplatījumos, ar kuriem mūs apdāvina mūsu Saulīte, šī dzīvā Dievišķā Būtne, kura ir glabājusi mūs cauri visiem laikiem un veicinājusi mūsos visdažādākās jaunās aktivizācijas!
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova,

Rīga, Latvija
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”
www.pervoistok.lv