AUGSTS GARĪGUMS - MŪSU DABISKAIS DZĪVESVEIDS JAUNAJOS LAIKOS
PUBLIKĀCIJA AR AKTIVIZĀCIJU ATSLĒGĀM!
Autore
Biruta Viktorija Komolova
29.07.2013
Dažas pēdējās dienas noritēja augsta garīguma tīrās Gaismas pastiprināšanās apstākļos.

Protams, tas ir saistīts ar atjaunotā Sīriusa enerģiju atvēršanos, ar iespēju skaidrāk un dziļāk izvērst jauno Debešu Sfēru enerģijas Zemei tuvu esošajos un kosmiskajos enerģētiskās informācijas izplatījumos, viegli iekļauties tajā visā ar savu enerģētiku…
Daudz kas ir iespējams, visneiedomājamākais kļūs par realitāti, ja jūs būsiet drosmīgi un atvērti visam.

Ieskatieties savas Dvēseles, sirds noslēpumu glabātuvēs, pārskatiet pasaules uzskatus un dzīves principus, pārskatiet vērtību un prioritāšu sistēmas, vēlreiz izceliet sevī jau nevajadzīgo un savu mērķi sasniegušo… Tās ir jūsu svaru bumbas pie kājām, kuras traucē dzīvē virzīties uz priekšu. Tās apgriež jūsu Eņģeļu spārnus, un jums kļūst grūti lidot jaunrades enerģijās pretī pilnveidībai, kurai nav robežu!

Pilnveidības enerģijas savā Dievišķajā skaistumā masveida plūsmā tika virzītas uz zemi jau 2010.gada oktobrī. Tie ir 10.10.10. enerģētiskie Izplatījumi, kuri bija pieejami gribētājiem jau daudz agrāk… Nepiesaistot sevi lineārajiem datumiem. Viss vienmēr ir pieejams, tiklīdz jūs enerģētiski esat gatavi to pieņemt!

Tagad šīs enerģijas ir pieņēmušās spēkā – kristāliskās enerģijas, kuras nes sevī pilnveidības kodus, tās ir bezgalīgu iespēju enerģijas.

Katru rītu tās jau ir citas, vēl brīnišķīgākas, neierobežoti pilnīgākas, un spēja tās pieņemt ir pilnībā atkarīga no jums!

11.11.11. enerģijas un aktivizācijas (masveida aktivizācija notika 2011.gada novembrī) dod mums visdažādākās Meistarības atslēgas jebkurā izpausmē! Tās ir mūsu spējas prast visu! Nav ierobežojumu uztveršanas daudzumam! Dievišķais līmenis mūs vispār neierobežo radošajās iecerēs! Visas robežas mēs esam sabūvējuši paši savā apziņā, savā personībā, pasaules uzskatos, dzīves veidā, apkārtējās pasaules uztverē…

12.12.12. izplatījumu enerģijas (masveida aktivizācija notika 2012.gada decembrī) atvēra materializācijas potenciālus reālajos dzīves notikumos. Enerģijas veicina mūsu ieceru un darbību materializāciju dzīves, personības, garīguma izmainīšanai.

Jaunās Debešu Sfēras, kuru aktivizācija noritēja 2012.gadā no 10. līdz 21.decembrim, izveidoja īpašu enerģētisko apvalku zemei tuvāk esošajās sfērās, savienojot mūs ar kosmisko un Dievišķo bezgalību. Vienlaicīgi tās veido īpašu aktīvo enerģētiku, kura atbalsta mūs visos darbību pirmsākumos un harmonizē mūs atkarībā no katra spējām uztvert visus jaunos procesus, kuros mēs ieplūstam kopā ar Zemi, virzoties pa augšupejas Kosmisko spirālveida izplatījumu.

Vārdu sakot, mums ir lielisks, stabils pamats visa pašreiz uz Zemes notiekošā pieņemšanai.

Atgādināšu, ka tagad vienlaicīgi pastāv daudz un dažādas realitātes, dzīves izplatījumi, kuros mēs visi eksistējam uz Zemes. Mūsu enerģētiskais stāvoklis – Dievišķās Gaismas enerģētiskais koeficients mūsos ir kritērijs iespējām dzīvot konkrētā realitātē.

Tiklīdz mēs sevi izmainām iekšēji, mūsu materiālā un garīgā dzīve nemanāmi pāriet daudz augstākā pozitīvā realitātē. Dzīves notikumi tajā norit pēc citiem scenārijiem.

Saulgriežu enerģijas pieaug ar neaprakstāmu spēku. Šis process nenorimst! Tieši otrādi, visas aktivizācijas, kuras mēs pieņēmām Saulgriežos, tagad ir kļuvušas vēl jaudīgākas un rezultatīvākas…

Var daudz un plaši rakstīt par jaunajiem procesiem, taču es atzīmēju tikai dažus no tiem, kuri enerģētiski ir ļoti nozīmīgi.

Un pašlaik mēs pilnībā esam iegrimuši jaunajā procesā – uz Zemes izvēršas jauns Garīgums, savā ziņā Augstākie Stāvokļi, kuriem arī nav robežu...

Viena no Garīguma enerģiju aktivizācijas atslēgām, Sīriusa un Augstākā Sīriusa Vārti, ir Lielā Sfinksa, kura atrodas Gizas piramīdu plato Ēģiptē. Tas ir visiem pazīstams tēls, uz kuru katrs var viegli noskaņoties pēc savas atmiņas vai atrodot tās attēlu.

Sfinksa enerģētiski ir nodēvēta par BALTO LAUVU
, un tāda tā ir jau vairākus gadus. Viņa var jūs apskaut ar savām ķepām un novadīt brīnišķīgu procesu ar jūsu enerģētiskajiem izplatījumiem.

Tie no jums, kuri ir reāli bijuši pie Sfinksas, aktivizējiet sevī enerģijas, sajūtot sevi atrodamies tur…

Ir pagājušas dažas dienas kopš Sīriusa dzimšanas brīža. Jaunā Sīriusa enerģijas ir stabilizējušās un izvēršas ar pilnu jaudu, lai sadarbotos ar mums visos garīgajos centienos! Izmantojiet to radoši, iesaistot transformācijas procesos jebkuras jūsu dzīves sfēras, savstarpējās attiecības, topošās nākotnes plānus, ieceres un sapņus… visdažādākās tēmas, un jo konkrētāk, jo labāk.

Vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz jaunajām Debešu Sfērām – Sīriusa jaunā Garīguma enerģijas burtiski ļāva izvērst virs mums un mūsos Debešu izplatījumus!

Paskatieties Debesīs un Debešos – tie ir atvērti!!!

Savienojieties ar tiem… sajūtiet, kā jūs kļūstat vienoti un veseli ar visu esošo. Tie burtiski ieraksta mūsos jaunos kodus jaunajiem Laikiem, bet Saule iededz šo kodu aktivizācijas uguni un atdzīvina jūsos visas jaunās enerģijas, jaunos stāvokļus, talantus, spējas, radošo pacēlumu dzīves notikumu veidošanai!

Izjūtiet kā 11.11.11. Meistarības izplatījumu enerģijas piepilda jūs ar konkrētām zināšanām par to, kā un ko darīt! Ir vajadzīga tikai jūsu izlēmība iziet no veco procesu un dzīves stāvokļu inerces.

Izdzīvojiet to kā enerģētisku sapurināšanos, kura izstums jūs no tūkstošiem gadus ilgās snaudas, sajūtiet, ka jūs burtiski esat atmodušies garīgi! Nostipriniet sevī to kā pamatstāvokli, sajūtot iedvesmojošu prieku par savām izmaiņām!

Emocijas ir spēcīgākais enerģētiskais instruments enerģētisko stāvokļu pastiprināšanai un fiksācijai. Tāpēc esiet uzmanīgi pret jūsu emociju saturu reālajā dzīvē. Kā pastiprinošais faktors tās iedarbojas pilnīgi uz visu. Negatīvās emocijas pastiprina jau tāpat nevēlamos stāvokļus. Pozitīvas, radošas emocijas pastiprina pozitīvos procesus. Izmantojiet jūtu un emociju spēku jauno stāvokļu veidošanā!

Jūs varat vērsties pie Sfinksas kā pie dzīvas Dievišķās Būtnes, izsakot viņai savas enerģētisko pārveidojumu vēlmes!

Jo ne jau tāpat vien uz Zemes vēl līdz šim ir saglabājušies šie neparastie artefakti, vienīgie no septiņiem Pasaules brīnumiem – Ēģiptes piramīdas un Sfinksa. Tās nes bezgalīgus potenciālus jaunajiem Laikiem. Kopā ar Zemi viņi ir izdzīvojuši savu jauno piedzimšanu un ir lieliski enerģētiskās aktivizācijas instrumenti, kas ir pieejami visiem gribētājiem.

To spēks pieaug ik mirkli! Ņemiet to vērā, un vienmēr noskaņojieties uz visjaunākajām vibrācijām!

Pieaug arī mūsu iespējas pieņemt un veikt apzinātas personīgās pārmaiņas.

Viss ir mūsu rokās! Mēs esam jauno procesu un jaunā dzīves veida Radītāji sev un pasaulei!
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”,
Rīga, Latvija,
www.pervoistok.lv