SAULGRIEŽU ENERĢĒTISKAIS VARENUMS UN SPĒKS
Autore
Biruta Viktorija Komolova


03.09.2013
Par esošā laika neparastajām iespējām ir rakstīts daudz, tālab es vēlos uzlikt dažus akcentus universālu rekomendāciju un prakšu veidā īpašu kosmisku spēka procesu laikā – visos Saulgriežos gada ritumā.

Visi enerģētiskie notikumi pēc vasaras Saulgriežiem uzņem apgriezienus ar kosmisku paātrinājumu. Mēs taču atrodamies spēka virpulī, ko rada enerģijas, nolaižoties uz Zemi, lai radītu materiālo dzīvi jaunai rasei – Dieva-Cilvēka Saules rasei uz jaunās Zemes. Atsevišķās mācībās to sauc par Maldenu. Galvenais ir pieņemt, ka Zemes jaunā realitāte – tas ir cits evolūcijas izplatījums, tā ir vibrāciju realitāte, kur jaunā zeme kļūst par Visuma Centrālo Zvaigzni vai Centrālo Sauli. Iespējams, kādam tas vēl liksies pilnīgi nejēdzīgi… bet atcerēsimies Krajona frāzi: ”Nedomā kā cilvēks”!
Manī jau ļoti sen eksistē zināšanas „Zeme ir radīta agrāk par Visumu”. Daudzus gadus mani mulsināja, kā kaut kas tāds var būt? Un tikai pēdējos gadus es sapratu, ka tās bija zināšanas par jauno Zemi, kuru radām mēs visi kopā ar Dievišķajiem spēkiem. Tā nav izmainīta trīsdimensiju Zeme, kas atrodas galaktikas Piena ceļš pašā nomalē. Tā ir Zeme savā augstākajā Garīgajā būtībā, lomā un kvalitātē un augstākajās dimensijās, kura arī veido  jaunās zemes radīšanas kodolu, Garīgo Zemi, uz kuras plaukst un attīstās Dieva-Cilvēka un Dieva- Eņģeļa Saules rase.

Tās ir jaunās realitātes, kurās materializējas radīšanas procesi un izpaužas vispusīga radīšanas brīvība, tie ir tikai pozitīvi notikumu varianti. Tas ir brīnišķīgs kopīgas sadarbības eksperiments, kurā katrs var izpaust sevi kā jaunu dzīves sistēmu radītāju un veidotāju.

Ir svarīgi izprast un pieņemt, ka mūsu Zemes realitātes ir mainījušās. Ir notikusi sava veida realitāšu tiražēšana un pavairošana katrai būtnei, dzīvojošai uz zemes, katram cilvēkam. Tas ir bezgalīgs daudzums paralēlo realitāšu ar konkrētu vibrāciju fonu, pietiekoši plašu, lai tajā varētu nostiprināties cilvēki, kuri gatavo savas enerģijas dzīvei tajā vibrāciju vidē.

Šādu konkrētu realitāšu iekšienē savukārt eksistē bezgalīgi daudz konkrētu realitāšu sfēru katram. Tas nozīmē, ka lielajā realitātē ir personīgais realitāšu sadalījums katram. Mēs apgūstam šos jaunos dzīves izplatījumus, ārkārtīgi dažādus, unikālus un optimālus katram.

Daudzi ir pievērsuši uzmanību tam, ka šodien mēs ne vienmēr dzirdam tos cilvēkus, ar kuriem runājam. Kopumā dialogā katrs dzird kaut ko savu, pilnīgi citu. Vairums ir neizpratnē par šādu situāciju. Taču tā var notikt ļoti vienkārša iemesla dēļ – jūs dzīvojiet katrs savā vibrāciju realitātē. Tālab mums stāv priekšā iemācīties apvienoties saskarsmes izplatījumā, noskaņoties uz sava sarunu biedra enerģētiku, lai mūsu dialogs un saskarsme būtu produktīva.

Pievērsiet uzmanību, par cik svarīgu mūsu stāvokli un pārveidojumu faktoru ir kļuvusi LAIKA enerģija! Mēs tikai tuvojamies izpratnei, kas ir šī enerģija.

Mēs šobrīd izdzīvojam daudzveidīgas saules aktivizācijas. Tās norit nepārtraukti, katru dienu, katru stundu, katru mirkli! Enerģijas savā daudzveidībā un vairumā ir cauraustas ar Centrālās Saules enerģijas kodiem, kurus uz Zemi vada mūsu Saule. Dažādos veidos un ar daudzveidīgām metodēm mēs uzņemam Saules Laika enerģiju. 

Tā ir tik jauna enerģija, ka mēs vēl neesam gatavi uztvert un apzināt tās iespējas. Tie ir bezgalīgi resursi un vienlaicīgi brīnišķīgs visdažādāko procesu un stāvokļu sinhronizators. Šīs enerģijas unikalitāte ir tajā, ka, iegrimstot tās vibrācijās, mēs varam strādāt ar visu savu daudzpusīgo iepriekšējo dzīvju pieredzi un stāvokļiem. Tajā nav laika lineārās formas, savukārt ir laika apjomi, pieejami atbilstoši nepieciešamībai.

Tuvojošies rudens Saulgrieži ir lūzuma punkts ar neskaitāmiem variantiem, caur kuru izejot, kārtējo reizi mums ir dota iespēja atbrīvoties no smagas pieredzes kodiem – ciešanām, pārbaudījumiem, apspiešanas, izdzīvošanas, paverdzināšanas un daudz kā cita, kam esam izgājuši cauri simtos tūkstošos gadu. Vienlaicīgi tā ir ienākšana tīros izplatījumos brīviem un atvērtiem (ja esam drosmīgi ieraudzīt sevī visu novecojošo un zaudējušu savu nozīmi) ar patiesu prieku un Mīlestību pieņemot jauno un jaunāko.

Tas ir periods, kad Saule un Mēness strādā kopā, veidojot enerģētisko un materiālo līdzsvaru, jo jebkuros augšupejas procesos periodiski ir nepieciešama sabalansēšana un izlīdzināšana.

Mēness enerģijas izgaismo apslēpto. Un tie taču nav tikai nevajadzīgi stāvokļi  un enerģētiski kodi, izgaismojas arī iepriekš apslēptas zināšanas, kuras mēs cenšamies izprast un pieņemt.

Saules enerģijas aktivizē jaunus stāvokļus, lai mēs varam realizēt iegūtās zināšanas un izmantot Saules spēku Saulgriežu periodā.

Daži padomi:

Nekad enerģētiskajā darbā nestrādājiet tikai ar šīs dzīves pieredzi. Tas nedos gandrīz nekādu jūtamu rezultātu.
Mūsos vienā lielā vienotā veselumā ir visas uz Zemes izdzīvotās pieredzes. Visa šī pieredze šobrīd pārdzīvo transformāciju, pārkodēšanu, iespējams, nolīdzināšanu līdz ar nulli vai pārlādēšanu, vārdu sakot, lielu daudzumu energoinformatīvo pārveidojumu.

Notikumus Šodien ietekmē viss, kas ir noticis ar jums no Zemes radīšanas brīža. Lai jūsu dzīve mainītos, vajag no tās enerģētikas paņemt projām visu to, kas kā magnēts pievelk nevajadzīgus stāvokļus un notikumus. 

Tās var būt personības īpašības, rakstura iezīmes, vecas savstarpējo attiecību shēmas, daudzu tūkstošgadu ģimenes attiecību veidi un stāvokļi, saskarsme ar panteriem un kaimiņiem, garīgie procesi, pasaules uzskati, reakcijas uz situācijām vai cilvēkiem, dzīves veids… absolūti viss, bezgalīgu notikumu un rīcības virknes ar visām to sekām.

Ar prātu to visu aptvert nav iespējams, tālab aiciniet palīgā Dievišķos spēkus, izjūtiet visas zemes pieredzes enerģētisko apvienošanos. Daudz kas no šīs pieredzes jaunajā civilizācijā vairs nav nepieciešams, tālab atlaidiet to ar Mīlestību un bezgalīgu pateicību…

Apzinieties un pieņemiet izeju uz jaunu, daudz augstāku attīstības enerģētisko pakāpi, un veiciet šo enerģētisko pāreju, atstājot visu nokalpojušo aiz sevis…

Tā ir vienkārša un iedarbīga metodika. Ietveriet darbā visas savas reālās dzīves sfēras un apstākļus, savstarpējās attiecības, savus sapņus un plānus topošajam laikam, savas personības stāvokli, visu, ko uzskatīsiet par svarīgu un nepieciešamu… Ja spējiet vienlaicīgi savas aktīvas uzmanības un apzināšanas zonā noturēt visas sfēras, veiciet vienu lielu un dziļu praksi. Ja vēlaties to izdarīt padziļinātāki un apzinātāki, metodiski izstrādājiet atsevišķus savas dzīves sektorus vai konkrētas attiecības (jebkuras sfēras – ģimene, darba attiecības, radniecīgās – visu, ko vēlaties).

Izjūtiet sevi un savas dzīves izplatījumus, daudzveidīgo neskaitāmo iemiesojumu pieredzi, izjūtiet, kā Dievišķā Gaisma, kuru jūsu enerģētikā atver Dievišķie spēki, izgaismo un transformē visu nevajadzīgo… Gaisma izplešas, stabilizējas… Tā izvēršas pa visiem dzīves izplatījumiem, savstarpējo attiecību virknēm – pilnīgi visām, un īpaši tur, kur nepieciešama optimizācija…

Jūs esiet Gaisma… Dievišķā Gaisma, kas izgaismo jūsu dzīvi, notikumus, realitātes… Ir viegla lidojuma sajūta, jūsu dzīves realitātes visās tās sfērās piepildās ar mieru, pārliecību, Gaismu, maigi pārvietojoties uz augstāku vibrāciju izplatījumu… Tajā visi notikumi ir tikai ar pozitīvu nokrāsu… Tā jau ir cita realitāte…
Saules rases Dievišķā pasaule uz Zemes – tie ir pozitīvu variantu, notikumu  un procesu  izplatījumi… Jūs stabilizējieties šajās enerģijās, izjūtot, kā tās nofiksējas uz Zemes…

Faktiski tas ir stāvoklis „Debeši ir nolaisti uz Zemes”…

Jūs variet izdarīt savu izvēli, pārceļot savu dzīvi šajos Dievišķajos izplatījumos, kuros Saules rases kodu nesējiem stāv priekšā noenkurot uz Zemes Pilnības Kodus visdažādākajās dzīves sfērās un savstarpējās attiecībās…
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova
 
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”,
Rīga, Latvija,
www.pervoistok.lv