Autore
Biruta Viktorija Komolova
UNIKĀLI ENERĢĒTISKIE PROCESI
20.09.2013
Mēs atrodamies stiprāko procesu epicentrā – rudens Saulgrieži, pastiprināti ar Pilnmēness enerģijām un Centrālās Saules kodu plūsmām, kuras tā vada priekš mums jau adaptētā, mums uztveramā veidā.

Paralēli tam mēs izdzīvojam stiprāko, varētu pat teikt – absolūtu (ja esam tam gatavi) pārlādēšanu visās dzīves jomās, bezgalīgā notikumu daudzveidībā neskaitāmos iemiesojumos.
Mēs jau gatavojamies jaunam Saules ciklam – ziemas Saulgriežiem, kuri atnesīs sev līdzi mūsu neatkārtojamās individualitātes realizācijas nebijušas iespējas vislabākajā veidā, balstoties uz mūsu augušo enerģētisko tīrību un izglītotību.
Mēs visi dažādi pārdzīvojam šos laikus, ļoti dažādi – atkarībā no mūsu atvērtības un gatavības ieraudzīt sevi patiesā gaismā.

Nav vērts sevi redzēt tikai baltu un pūkainu, bet pārējos sev apkārt nepareizus vai vainīgus.

Saskarsme un komunikācija ar domubiedriem, mūsu Skolas programmu klausītājiem un izbraukuma semināra dalībniekiem ļauj redzēt, cik dažādi visi izdzīvo transformāciju un jaunu aktivizāciju procesus.

Tik daudz jau ir teikts un rakstīts gan publikācijās, gan grāmatās! Dažreiz liekas, ka vienkārši vairs nav jaunu rekomendāciju dualitātes un trīsdimensiju programmu aizvēršanai.

Visu šiem laikiem svarīgo daudzi autori jau ir atkārtojuši neskaitāmas reizes. Un tomēr, nākas novērot, cik bieži enerģētiskās atbrīvošanās procesi tiek apgrūtināti ar smagu gremdēšanos vecu emociju detaļās un dramatiskos notikumos, kā rezultātā efektīvas atbrīvošanās vietā tiek radīts jauns emocionālas graušanas process, sevis vainošana, vai apkārtējās pasaules vainošana notiekošajos procesos. Rodas jautājums – un kur ir pazudušas zināšanas un metodes darbam ar enerģijām un vecās, smagās pieredzes kodiem, kur ir palikusi visa gudrība un likuma „Kas iekšā, tas ārā” izpratne? Nevajag meklēt vainīgos no malas. Visu nevēlamo notikumu un savstarpējo attiecību primārais iemesls ir mūsos pašos. Zemes jaunais enerģētiskais fons burtiski uzspridzina ar nevēlamiem notikumiem rūpīgi maskētas rakstura iezīmes, reakciju stereotipus, personības īpašības, atsedzot visu neatbilstošo jaunās civilizācijas etaloniem. Strādājiet ar saviem enerģētiskajiem stāvokļiem viegli, pie pirmajām vecās reakcijas vai garastāvokļa pazīmēm, ieraugot sevī nevēlamo, uzreiz ar Mīlestību un pateicību palaidiet šīs enerģijas no saviem izplatījumiem. Tad nepatīkamais notikums vienkārši nenotiks! Rezultātā mainīsies jūsu dzīves apstākļi.

Tā ir slikta prakse – savos dzīves sarežģījumos un nepatikšanās meklēt vainīgos citos cilvēkos vai vienkārši ignorēt acīmredzamo. Vēl sliktāk – vainot Skolotāju tajā, ka dzīves apstākļi jūs iegrūž sarežģītās vai smagās situācijās. Tādā veidā caur notikumiem laužas ārā tas, kas tika maskēts vai ignorēts pie pirmajām nepatīkamu enerģētisku stāvokļu, garastāvokļu un prāta slēdzienu parādīšanās pazīmēm.

Pavisam nepieņemami ir bez cilvēka atļaujas patvaļīgi veikt jebkādas enerģētiskas darbības, lai mainītu kāda dzīvi vai transformētu viņā konkrētu enerģētiku. Veikts bez cilvēka apzinātas atļaujas, tas ir ļoti smags viņa enerģijas neaizskaramības pārkāpums.

Tagad uz Zemi plūstošo enerģiju spēks ir bezgalīgi liels, tālab arī mūsu garastāvokļu, dzīves pozīciju, domāšanas veida rezultāti ļoti ātri formē konkrētus notikumus.

Esiet pilnīgi godīgi absolūti visā savā un citu priekšā. Nesakiet „man viss ir kārtībā”, ja izdzīvojiet sarežģītus, bieži vien smagus procesus vai notikumus. Jo nosaucot nepatīkamo par „skaistu”, jūs jau apzīmējiet, ka jūs šādi apstākļi apmierina! Jūs tos saņemsiet arī turpmāk konkrētu dzīves apstākļu veidā. Tagad uz visu ir Dievišķais JĀ! Rezultātā savu vieglprātīgo izteicienu dēļ, kuri uzmodelēs jums nepatīkamu notikumu vai veselu notikumu ķēdi, jūs spirināsieties nepatikšanu zirnekļu tīklā.

Jūs esiet savu dzīves notikumu un procesu radītāji! Esiet uzmanīgi, kā jūs tos apzīmējiet…

Mums ir laiks sagatavoties ziemas Saulgriežiem, dzimšanai, jaunai programmai ar pieaugošām pašrealizācijas iespējām – būt savu realitāšu Radītājiem.

Atbrīvojieties no veciem pieradumiem, atbrīvojieties no visdažādākajos apstākļos izdzīvoto iepriekšējo iemiesojumu vecās pieredzes kodu ietekmes. Mēs visi esam bijuši gan varoņi, gan iznīcinātāji, augsti garīgi un nežēlīgi… Taču tas viss jau ir zaudējis savu nozīmi! Jebkuru pieredzi mēs izgājām, lai vispusīgi apgūtu māku atšķirt. Mēs to jau esam apguvuši, un jūs izvēlējāties Gaismu un Augstu Dievišķu garīgumu!

Mums ir atlicis to visu izpaust jaunās civilizācijas materiālajā dzīvē! Debeši ir nolaisti uz Zemes, materiālajā pasaulē garīgais saplūst ar materiālo…
 
Darba metodikas lielā daudzveidībā jau ir publicētas mājas lapā un manās grāmatās. Jūs neko nepalaidīsiet garām, ja lasīsiet šis rekomendācijas pēc Saulgriežiem. Visuaptverošais Laiks, jaunā laika enerģija, ļauj mums vienmēr būt tajā laikā, kurš ir nepieciešams aktīvam darbam. Tālab jūs vienmēr variet sākt aktīvu savas enerģētikas mainīšanas procesu, lai nolīdzinātu to ar nulli vai transformētu smago notikumu vecos kodus, kuri pievelk jūsu dzīvei sarežģījumus.
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”,
Rīga, Latvija,
www.pervoistok.lv