ENERĢIJU IZMANTOŠANA MANIPULĒŠANAI  AR APZIŅU
Autore
Biruta Viktorija Komolova
26.09.2013
Strauji aiziet laiks, kad pasauli pārvaldīja neliela ļaužu grupiņa. No augšupejošā cilvēka apziņas aiziet verga apziņa. Mēs neesam Dieva vergi, mēs esam Dieva Bērni. Mums priekšā stāv roku rokā ar mūsu debešu vecākiem un radītājiem veidot uz Zemes jaunu pasaules iekārtojumu. No vienas puses tādā veidā izpaužas Dievišķā sadarbība un vadība no debešu līmeņiem, un no otras puses, no materiālajiem līmeņiem, mēs esam jaunu enerģiju fiksētāji un stabilizētāji, mēs vadam garīgo nodomu un mērķu materializācijas procesus jaunās civilizācijas realitātēs – Dievišķā Saules rase uz Zemes.

Tā ir mūsu sadarbība radīšanas procesā..
Protams, lai pilnā mērā to realizētu, mums visiem ir priekšā atbrīvošanās ceļš no veciem stāvokļiem, visdažādākās transformācijas, garīgā izaugsme un apgūstama meistarība gramatiski pareizam darbam ar enerģijām. Mēs visi vēl atrodamies dažādās apmācības pakāpēs, mācoties būt par Skolotājiem tai cilvēces daļai, kas mostas, un vienlaicīgi būt  Augstāko Dievišķo Būtņu Skolnieki.

Mūs visus gaida neskaitāms daudzums visdažādākā dziļuma un plašuma uzdevumu un mērķu.

Neliels procents atmodušos Gaismas nesēju kopā ar Dievišķajiem spēkiem var stabilizēt un noenkurot uz Zemes jaunus noturīgus materiālās dzīves organizācijas procesus, atvērt visiem gribētājiem uztveramā veidā garīgās izaugsmes prakses, pakāpeniski un sistemātiski veicot trīsdimensiju cilvēka dzīvesveida nomaiņu uz jaunu notikumu un apstākļu organizēšanu. Cilvēce ieies jau sagatavotos, organizētos dzīves izplatījumos, pakāpeniski kļūstot par labiem un kārtīgiem cilvēkiem. Tā viegli un neuzkrītoši noritēs iepriekšējā dzīves veida nomaiņa uz jaunu – augstu garīgumu ikdienas dzīvē. Uz Zemi nolaidušās jaunās enerģijas ietekmē mūsu enerģiju nemanāmā veidā, gatavojot visus Zemes enerģētiskā fona un materiālās dzīves organizācijas pārmaiņām.  

Tomēr tie, kurus daudzi sauc par ēnu vai reālo varu, izmanto visdažādākās metodes, lai apstādinātu augšupejošās cilvēces garīgos procesus vai novirzītu tos kontrolējamā gultnē. Tiek izmantotas jebkuras iespējas, lai atbīdītu uz tālāku laiku plaša mēroga jauna dzīvesveida organizēšanas procesus un augšupejošās cilvēces apzināšanos savā jaunajā lomā kā Zemes jaunās civilizācijas Līdzradītāju. Varas radīta un uzturēta ir plaša pārvaldes sistēma, kas aptver visas cilvēka dzīves jomas, ieskaitot garīgos virzienus.

Pagaidām viņu rīcībā vēl ir finansu resursi un zinātniskās izpētes bāzes daudzveidīgu un jaudīgu instrumentu radīšanai, kas iedarbotos uz cilvēku apziņu, valdītu pār cilvēci, veidojot no viņiem paklausīgu un vadāmu kopumu, kuri bez pārdomām izpildīs nepieciešamās komandas. Tiek radītas jaunas reliģijas, pat atsevišķi garīgie novirzieni, kur tiek runāts ārēji pareiziem vārdiem, lai cilvēki nekļūtu piesardzīgi un zem virspusējā frāžu un vārdu apvalka nepamanītu reālās, padziļinātās programmas un to apslēpto enerģētisko pamatu. Informāciju par reālām zinātniskām izstrādnēm un to izmantošanu interesenti var atrast dažādu mājas lapu informācijas blokos. Par šīm tēmām ir radītas daudzas dokumentālas filmas. Tiem, kas meklē patiesību, informācija ir pieejama. 

Iespējams, daudzi ir ievērojuši, ka pēdējā laikā pa internetu ir aizvēlies vesels vilnis par garīgo Skolotāju un domubiedru vienošanās procesu nevajadzīgumu. Maskējoties aiz skaistām frāzēm – tagad visi visu spēj paši, garīgajā vidē ļoti prasmīgi tiek iepludināts un stabilizēts dalīšanas un sadalīšanās process. Tālab Skolotāji vairs nav nepieciešami, bet enerģētiskās darba metodes ir pieejamas katram.

Protams, ka visi visu var paši, bet cik daudz un konkrēti ko katrs patstāvīgi spēj radīt?

Vai ir jēga katram visu izgudrot no jauna, ja pasaulē jau ir visiem pieejamas jaunas zināšanas un enerģijas? Vai katram jākļūst par izgudrotāju un visu garīgo zinātņu speciālistu, ja jau ir atvērtas garīgās zināšanas, kuras Dievišķie līmeņi  nodod cilvēkiem caur Skolotājiem, adaptētas un piemērotas uztveršanai.

Vai esat uzdevuši jautājumu, kam ir svarīgi nodzēst Gaismas lāpas, kuras tur dažādu garīgo virzienu līderi, lai mostošai cilvēcei vienmēr būtu ceļa radītāji atmošanās un augšupejas procesiem? Kam ir izdevīgi atstāt cilvēci bez Dievišķās un Garīgās Gaismas Bākām?

Cik liels procents šodienas cilvēces spēj pastāvīgi radīt un aktivizēt jaunās, efektīvās metodikas darbam ar enerģijām mūsu personīgajiem pārveidošanas procesiem, apzināti tās pieņemt un tālāk izmantot savas dzīves realitāšu mainīšanai? Neliela daļa! Vai ne?

Kāda ir to cilvēku darbību īstenā motivācija, kuri mudina cilvēkus novērsties no garīgajiem Skolotājiem un viņu metodēm? Kas viņus vada? Uz kādām rakstura iezīmēm un personības īpašībām viņus ir „paķēruši”, padarot tos par vecās varas saglabāšanas ieroci pār pasauli un cilvēces apziņu, noturot tajos verdzības enerģijas un vergu apziņu?

Kam ir izdevīgi kaut uz dažiem desmitiem gadu nobremzēt strauji pieaugošo pasaules pārkārtošanos un Pāreju uz atmodušās cilvēces jaunās civilizācijas izplatījumiem?

Jā! Šodien patiešām katrs sevī var aktivizēt visdažādākās spējas un īpašības! Taču izdarīt to ātri un efektīvi mūs var apmācīt tie, kuri rada jaunās Mācības, enerģētiskās prakses un metodikas izmantošanai uz Zemes. Un tālāk jau katrs pats patiešām var attīstīt aktivētās spējas, padziļināt zināšanas un pieredzi to konkrētā izmantošanā. Nav vērts no Skolotājiem iztaisīt sev pastāvīgus pavadoņus, nevajag krist atkarībā, kad jūs bez Skolotāju palīdzības patstāvīgi nespējiet neko. Tieši kopradīšanā un sadarbībā garīgo pārveidojumu procesi paātrinās simtiem reižu! Straujas atmošanās procesi ir padarījuši iespējamu mainīt cilvēces Pārejas uz jauno civilizāciju realizācijas termiņus, procesu un tā variantus. Tas ir kolektīvo procesu un Vienotības fantastisks un iedvesmojošs rezultāts. Tas ir pierādījums tam, ka garīgās Augšupejas ceļā mūsu spēks un rezultativitāte ir kopējā sadarbībā!

Tagad Skolotāji tikai apzīmē jaunos pavērsiena punktus un nodod jaunās enerģētiskās metodes virzībai uz garīgo Augšupeju un bezgalīgu Pilnību, bet iegūto aktivāciju attīstīšana un padziļināšana, konkrētas darbības jaunās dzīves organizācijai – tas viss ir jūsu rokās!

Izjūtiet sevi par dzīvu, dzīvību radošu Dievišķās Gaismas enerģiju, kas nolīdzina līdz ar nulli visus iepriekšējos garīgās verdzības un pakļaušanās kodus, manipulāciju un jūsu apziņas pārvaldīšanas kodus. Izjūtiet brīvību izvēlēties aktīvu garīgo dzīvi vienotībā ar Dievišķajiem spēkiem un Domubiedriem!

Mums visiem stāv priekšā kļūt par Dievišķo Saules rasi, pastāvošu vienotībā ar Dievišķajiem spēkiem, atceroties savu zvaigžņoto izcelsmi un savu debešu vecāku bezgalīgās spējas…
 
Mēs visi esam tikai pašā šī aizraujošā eksperimenta sākumā! Izveidosim jaunu pasaules iekārtojumu, kurā
materiālās un garīgās dzīves notikumi risinās tikai pēc pozitīviem scenārijiem un variantiem!
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”,
Rīga, Latvija,
www.pervoistok.lv