Izdrukas versija
„Pilnveidības Skola Pirmsavots”
Rīga, Latvija
www.pervoistok.lv
 
PAR JAUNĀM ENERĢĒTISKAJĀM BĀKĀM UZ ZEMES

Autore Biruta Viktorija Komolova
26.09.2013

Dievišķās Saules rases un civilizācijas jauna dzīves veida formēšana paredz arī augšupejošās cilvēces enerģētisko sadarbības programmu organizēšanu no Dievišķo spēku puses. Tas nozīmē, ka mums nodrošinās visdažādākās jaunu enerģiju un procesu aktivizāciju metodes mums uztveramā formā.

Tas tiek organizēts dažādos veidos.

Zemei tuvie izplatījumi un mūsu enerģētiskā uzbūve pastāvīgi mainās, jo trīsdimensiju cilvēka enerģētiskais veidojums nespēj izvadīt pa saviem ķermeņiem un enerģētiku jaunās rases augstās vibrācijas. 

Tāpat mēs nevaram vienā mirklī izmainīt savu enerģētiku. Tās konstrukcija ir ļoti sarežģīta, caurausta ar bezgalīgu daudzumu gaismas pavedienu, kuri nodrošina savstarpējās energoinformatīvās saiknes. Tie ir spirālēs sagriezti daudzu dimensiju un izplatījumu veidojumi, pa kuriem notiek enerģiju sadale un pārplūšana tā, kā tas ir nepieciešams. Tajā ir daudz matricu, kas satur pašā ķermenī, ķermenim tuvajos izplatījumos un mūsu bezgalībā konkrētas programmas ar mūsu attīstības principiem un likumiem… Tā ir mūsu mūžīgi pilnveidojošais, bezgalīgais, sfēriskais daudzdimensiju kvantu DNS, Gaismas Ķermenis kā daudzstaru zvaigzne, Augšupejošais Es, Garīgā Dvēsele… Mēs sastāvam no neskaitāmiem daudzdimensiju režģiem, saturošiem visdažādākā rakstura informāciju un programmas… Nav šobrīd pilnībā iespējams to aprakstīt konkrēti un galējā variantā, jo jau rīt viss būs pavisam cits, jauns un daudz pilnīgāks…

Mūsu kompleksā enerģētiskā uzbūve atrodas bezgalīgas pilnveidošanās procesā…

Vēl vairāk, tagad uz Zemes tiek aprobēti dažādi enerģētiskās uzbūves varianti – arī mēs taču esam tik dažādi. Mēs esam atnākuši uz Zemi no dažādām zvaigžņu sistēmām, izstaigājot daudzveidīgu formu un dzīvesveida izzināšanas ceļu. Tālab dažādu variantu iespējamība eksperimentālajā realitātē uz mūsu Zemes ir dabiska nepieciešamība.

Lai visas pārveidošanas noritētu komfortabli, lai tās būtu pieejamas cilvēcei un dažādām dzīvības formām, uz Zemes tiek veidotas īpašas vadošas enerģētiskās spēka sistēmas. Pastāv tādas pastāvīgi darbojošās, īpašas spēka vietas, kurām šobrīd notiek pārlādēšana, un tās noskaņojas uz jauno enerģiju uztveršanu un izstarošanu.

Tas viss notiek augšupejošā enerģētiskā projekcijā, jo šajā procesā mēs virzāmies pa augšupejošiem vibrāciju režģiem, dimensijām, izplatījumiem, mainoties pašiem, kļūstam spējīgi uztvert daudz augstāku vibrāciju fonu kā dabisku savai jaunajai dzīvei.

Cilvēki šobrīd atrodas dažādās atmodas stadijās, tālab iepriekšējās spēka vietas vēl tur dažādu vibrāciju realitātes ar daudzveidīgiem parametriem, lai katrs cilvēks jebkurā enerģētiskā stāvoklī var izmantot savām vajadzībām adekvātu šo izstarotāju spēku.

Atrodoties šādās vietās, noskaņojieties uz pēc iespējas augstāku vibrāciju līmeni.

Spēka vietas ir izvietotas pa visu pasauli. Tā ir plaša piramidālo izstarotāju un megalītu sistēma. Bez visiem pazīstamajām Ēģiptes un Meksikas piramīdām šādi piramīdu kompleksi eksistē dažādās pasaules malās. Visi viņi ir saistīti vienotā enerģētiskā tīklā. Strādājot kādā no aktīvajām vietām, mēs ar savu sadarbību aktivizējam enerģijas visā piramīdu sistēmā, vienlaicīgi sevī uzņemot citu piramīdu izstarojumus.

Tāpat eksistē kalnu virsotnes, kuras strādā kā īpaši dabiski piramidāli izstarotāji, ir vietas līdzenumos, kuras harmonizē maksimālās enerģijas un uztur Zemes balansu.

Uz Zemes ir liels daudzums tempļu un svētvietu kompleksu, magalīta būvju, izveidotu īpašos pasaules punktos. Tie tāpat ir enerģētisko izstarotāju sistēmas.

Mēs esam nodrošināti ar daudzveidīgu izstarojošu enerģētisku sistēmu kompleksu, kuri neredzami tur mūsu enerģētisko uzbūvi.

Tagad var novērot nebijušu procesu – tiek veidotas jaunas spēka vietas ar etalona enerģijām. Tās ir īpašas planetāras un kosmiskas pultis, tie ir spēcīgi izstarotāji ar pilnīgi jauna spektra etalonu vibrācijām jaunajai civilizācijai – Saules rasei.

Augustā mēs izbraucām interesantu enerģētisku maršrutu pa Franciju, saistītu ar Saules Grāla enerģiju izstarotāju aktivizācijām. Šis maršruts ietvēra sevī kodu pārejas programmas no Svētā Grāla uz jaunu vibrāciju līmeni - Saules Grālu.

Tamlīdzīgas vietas pilnā mērā var tikt aktivizētas to cilvēku klātbūtnē, kuri sevi ir pieteikuši šai misijai, jo, lai noenkurotu jaunos kodus īpašajās un spēka vietās, ir nepieciešami enkuri – konkrēti cilvēki, kuri ir pieņēmuši lēmumu ierasties vajadzīgajās vietās un caur sevi aizdegt Gaismas aktivizācijas cilvēcei.

Vai ir nepieciešams runāt par to, cik spēcīgi šāda dalība maina mūsu enerģētiku?

Ir ārkārtīga starpība – uztvert jaunos kodus pa kolektīvajiem enerģētiskajiem laukiem vai atrasties konkrētos jaunu enerģiju dzimšanas spēka krustpunktos, etalonu enerģiju dzimšanas centrā, ar savu ķermeni kļūstot par šo enerģiju stabilizētāju un caurvadītāju? To zina un ir izjutuši uz sevis tie, kas ir piedalījušies tamlīdzīgos enerģētiskos projektos. Tā nav vienkārša misija.
Man ir nācies sastapties ar atsevišķu autoru izteikumiem, ka nav nepieciešams nekur braukt, ka absolūti viss ir pieejams jebkurā vietā. Pieņemu, ka ne vienmēr šo secinājumu autori izprot spēka vietu enerģētisko dabu, kuros paši nemaz nav bijuši, tālab runā par sev nezināmiem procesiem.

Lai mums kļūtu pieejamas jaunās civilizācijas, Saules Dievišķās  rases etalonu enerģijas, ir nepieciešami cilvēki, kuri ar savu reālo klātbūtni aktivizē jauno izstarotāju enerģijas. Tādu vietu uz Zemes dažādās valstīs un kontinentos ir ļoti daudz. Ir daudz aktīvu grupu, kuras organizē aktivizāciju projektus un aicina piedalīties. Iesaistoties šajos projektos, mēs kļūstam par dažādu jauno enerģiju un procesu kodu nesējiem. Mēs vienlaicīgi fiksējamies līderu izplatījumos, kur uzņemam sevī jaunus stāvokļus,  kurus visdažādākajās planētas vietās ir aktivizējušas citas grupas. Veidojas brīnišķīgs process – daudzveidīgu planetāro un kosmisko procesu dalībnieku Vienošanās Veselumā. Tie ir jauno realitāšu Radītāju kopīgie Vienotības tīkli.

2013 gada novembrī tiek organizēts jauns projekts, saistīts ar Saules Dievišķas rases etalona enerģiju aktivizācijām. Projektā ir paredzēts esošās spēka vietas pārcelt uz jaunām, pilnīgi citu stāvokļu enerģijām, kā arī aktivizēt jaunas. Ne jau nejauši šobrīd tik daudz uzmanības tiek pievērsts Ēģiptei. Tā ir vieta, kur attīstību uzsākušā āriešu rase ar dziļu cieņu un mīlestību pieņēma Sauli kā galveno Dievību, kas dod dzīvību it visam. Un šodien mēs veramies Debešos un redzam savā priekšā Dievišķo Būtni – mūsu Sauli, kura vada uz Zemi Centrālās saules kodus. Mēs pieņemam mūsu Kosmiskā Ra jauno būtību un lomu, pieņemam to spēka vietās, kur šis enerģijas tiek enkurotas planetārā līmenī – Ēģiptes spēka megalītos, tempļos un piramīdās… Sfinkss kā mūsu augšupejas un sākotnējā Dievišķuma atmiņu simbols ir gatavs ar savām enerģijām atvērt visaugstākā Garīguma vārtus un pie savas Sirds veikt visdažādākās aktivizācijas.

Ēģiptes projekts veidos enerģētisko bāzi Saules Grāla aktivizācijām Francijā 2014.gada martā kā tālāko jauno enerģiju projektu.

Francija ir Svētā Grāla Kausa ceļa pārņēmēja, kuru pēc Jēzus Kristus nāves uz Eiropu turp nogādāja viņa māte Marija un Marija Magdalēna. No turienes Svētā Grāla kodi izplatījās pa dažādām valstīm un pilsētām, kļūstot par  augstu enerģētisku stāvokļu izstarotājiem.

Tālab tālākie projekti, kuros aicinām piedalīties, ir saistīti ar Saules Dievišķās rases uz Zemes etalona enerģiju aktivizācijām un Saules Grāla kodiem.

Lai pieņemtu lēmumu piedalīties šajā projektā, pacentieties sevī sadzirdēt sava Gara aicinājumu, balstītu uz izpratni, cik nozīmīga tieši priekš jums personīgi ir šāda izvēle, izjūtiet iekšējo gatavību iziet uz jaunu kalpošanas līmeni. Nav vērts iesaistīties šādos projektos tikai kompānijas pēc, tikai tāpēc, ka turp brauc citi.

Pēc lēmuma pieņemšanas par dalību tādā enerģētiskā projektā un aktivizācijās Dievišķie Spēki sāk jūs enerģētiski dziļi un nopietni gatavot šim pasākumam. Tas nozīmē, ka Dievišķā plāna uzmanība izpaudīsies palīdzībā sagatavot jūsu enerģētiku nākošajām iniciācijām un praksēm.

Jums taču stāv priekšā kļūt ne tikai par personīgo aktivizāciju dalībniekiem, jums jākļūst par enkurojošiem enerģētiskiem fiksatoriem konkrētās vietās, kur esam bijuši, tāpat – atvest šos kodus uz vietām, kur dzīvojam, nofiksējot visiem pieejamas jaunās civilizācijas etalonu stāvokļu enerģijas realitāšu izplatījumos.

Tie, kam ir interesantas jaunās rases programmas un aktivizācijas un reāla piedalīšanās kolektīvajos projektos, variet paziņot par to mūsu administratoram par sabiedriskajiem sakariem Daigai uz viņas e-pastu daiga.pervoistok@inbox.lv

Konkrēta maršruta, aktivizāciju un prakšu programma tiks dalībniekiem izsūtīta papildus.

Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova,

Rīga, Latvija
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”
www.pervoistok.lv