ATBILDE UZ ŠAUBU VĒSTULI
Autore Biruta Viktorija Komolova

30.10.2013.
Šodien saņēmu vēstuli, kuras tekstu pievienoju zemāk, izlaižot autora vārdu un dzīvesvietu.

Cienījamā Biruta!
Jums raksta I… no J… Ja tas ir iespējams, pastāstiet, kas šobrīd notiek ar enerģijām uz planētas. Es saprotu tā, ka pārejas scenārijs atkal mainās uz sliktāko pusi. 
Šodien izlasīju Skolotāja Kuthumi čenelingu par šo jautājumu, ka Galaktiskā Federācija ir aizvērusi savus sakaru kanālus un palīdzību mums, par cik mēs to nepieņemam.
Manas personīgās izjūtas – neizprotamas iekšējas skumjas, it kā Dvēsele par kaut ko signalizētu, bet apkārt tāds klusums. Aizgāju tagad uz mežu, nometos ceļos un vērsos pie Radītāja ar grēku nožēlu par cilvēku rīcību, un izteicu apņemšanos– esmu gatava darīt visu, lai palīdzētu Planētai un cilvēkiem. Kas ir tagad jādara, lai mēs varam mainīt situāciju?
Es ļoti gribēju braukt ar jums uz Ēģipti, bet mana pase vēl nebūs gatava. Kā tagad strādāt?
Ar Mīlestību, I…
Jau iepriekš Jums pateicos.
Tas ir tā saucamais čenelings, uz kuru vēstulē bija norāde, un kuru šobrīd daudzi izsūta pa savām kontaktu adresēm.
Es atradu arī savā pastā tekstu un informācijas pierakstus, uz kuriem atsaucas vēstules autors.
Mani ļoti izbrīnīja daudzu to cilvēku vieglprātība, kuri nodarbojas ar garīgo izaugsmi, tik viegli mainot savu pārliecību attiecībā pret Dievišķā plāna pozīcijām šajā jautājumā.

Šobrīd daudzi izdzīvo noslēdzošās fāzes, atbrīvojot savu enerģētiku no aizejošās rases un civilizācijas pieredzes ietekmes. Mēs visi esam uz pilnīgi jaunu procesu sliekšņa. Mēs gatavojāmies šiem laikiem simtiem tūkstošiem gadu, lai tagad no Zemes līmeņa spētu piedalīties materiālās dzīves pārcelšanā uz Dievišķajām enerģijām, uz pasauli, kur augsts Dievišķums izpaužas materiālajās enerģijās. Un mums viss izdodas! Tas ir redzams no notiekošajām izmaiņām uz Zemes – ja mēs esam gatavi redzēt pozitīvus procesus, nevis meklēt vecās pasaules atskaņas.
Uz ko jūs tiecaties? Noturēt veco vai atvērties jaunajam?

Tālāk piedāvāju atbildi vēstules autoram. Iespējams, tas būs vērtīgi arī jums.
Sveicināti!
Uzmanīgi ieklausieties kontaktpersonā, kurš paraksta savus materiālus ar Kuthumi vārdu.
Vienmēr informāciju raksta un to izsūta konkrēts cilvēks, nevis pats Kuthumi vai cita augsta Dievišķa būtne.

Informācijas tīrība vienmēr ir saistīta ar tās personas, kura pieņem šo informāciju (kontaktpersona), enerģētikas tīrību. Ja tā ir informācija, kura nāk caur kanālu, izejot cauri zemei tuvajiem kolektīvajiem domu un emociju laukiem, pamatā smagiem un dramatiskiem, iekrāsotu ar aizejošā laikmeta pretstatu, dualitātes un sadalīšanas enerģijām, arī informācija būs iekrāsota ar šiem konkrētajiem stāvokļiem un kodiem. Vienkārši izsakoties, tajā būs daudz personīgās pieredzes  no daudzu gadsimtu dzīvēm materiālajā pasaulē. Tas nozīmē, ka šī informācija būs ar nelielu ticamības procentu.

Mūsu „Pilnveidības Skolas Pirmsavots” semināros mēs vienmēr uzveram – vislabākā kontaktpersona katram ir viņš pats, taču uztveriet informāciju un kontaktējieties nevis pa kanālu, bet iedziļinieties savā sirds izplatījumā. Šis izplatījums ir pa tiešo saistīts ar augstākajām Dievišķajām enerģijām, un tam ir izeja uz šiem līmeņiem. Tas ir – informācija neiet cauri Zemei tuvajiem izplatījumiem , bet izpaužas jūsu tīrajā sirds izplatījumā, kuram ir no pirmsākumiem tiešā saikne ar Dievišķo plānu un tā Augstākajām Būtnēm.

Uz Zemes valda nosacījums – brīvā griba un izvēle ir katram. Tātad katram tiek veidotas tādas realitātes, kādām jūs esiet gatavi, un kuras paši arī radāt. Dievišķais plāns nekad neatteiksies no saviem bērniem! Tālab informācija par atteikšanos sadarboties ar Zemi izriet no dezinformējošiem avotiem, kuriem ir izdevīgi aizkavēt Dievišķās rases materializācijas programmas uz Zemes. Pieslēgšanās metodes pie garīgi orientētu cilvēku apziņas un iedarbība uz tiem ir ļoti smalki organizēti. Pavisam vienkārši atsevišķus cilvēkus paķer uz kādām to vecajām personības īpašībām, un viņi, bieži to pat neapzinoties, kļūst par instrumentu cilvēces dezinformācijai. Vecā vara cenšas ar visām metodēm attālināt neizbēgamās vecās pasaules iekārtas beigas kaut vai uz savas Zemes materiālās dzīves laiku.

Varbūt ieskatieties arī sevī. Kāpēc jūs ar tādu vieglumu uzķērāties uz šādu frāzi par Galaktikas Federācijas atbalsta programmu aizvēršanu Zemei un visiem notiekošajiem  procesiem? Kāpēc radās nepieciešamība pēc grēku nožēlošanas? Vai jūs uzskatiet Dievišķā līmeņa organizēto visaptverošas pieredzes apgūšanu materiālajā pasaulē par negatīvu un vainojiet sevi par izdarīto?
Vai jūs tik slikti domājiet par Dievišķo līmeni, neuzticaties tam, neticat tā bezgalīgajai Mīlestībai un rūpēm?

Redziet, uz ko jūs paķēra – uz neticību un neuzticēšanos Dievišķajam plānam un sev? Šie uzstādījumi ir atrodami jūsu enerģētikā, tāpēc jūs teikto uztvērāt kā ticamu! Līdzīgs pievelk līdzīgu!

Notiekošais uz Zemes nav programma tikai mazai planētai un dzīvojošiem uz tās cilvēkiem. Tie ir procesi, kas iziet aiz Kosmosa robežām, tie ir jaunas Visu Apvienoto Kosmosa Sfēru izplatījuma veidošanas procesi – ar pozitīvu evolūcijas notikumu ritējumu! Tālab Galaktiskā federācija darbojas Zemes procesu realizācijas interesēs, jo tie ietekmē pasaules kārtību un programmu stabilizāciju visā Visu Apvienoto Kosmosa Sfēru izplatījumā. Un Zeme ir visu šo procesu centrālais kodols. Tāpēc mēs esam šī varenā Dievišķā eksperimenta dalībnieki! Mēs paši izvēlējāmies ņemt tajā dalību, iemiesojoties uz Zemes fiziskajos ķermeņos.

Šobrīd uz Zemes norisinās spēka ziņā fantastikas enerģētiskas aktivācijas! Tas notiek, palielinot jaunu enerģiju plūsmas un ātrumu. 
Nekas nav apstājies – gluži otrādi!!! Pasaules pārveidojuma spēks pieaug ar strauju paātrinājumu!

Nemodelējiet uz Zemes to, par ko jūs rakstījāt savā vēstulē! Tagad uz visu ir Dievišķais JĀ! Atbilstoši jūsu šaubām veidojas atsevišķa paralēla realitāte, kur būs tas, ko jūs radiet – Dievišķais līmeņa pārtrauc palīdzību Zemei!

Es jums iesaku BEZ JEBKĀDAS GRĒKU NOŽĒLAS UN SAVAS VAINAS APZIŅAS – palūdziet Dievišķajiem spēkiem anulēt to, ko ir radījušas jūsu šaubas un bailes. Nomierinieties un palūdziet piepildīt jūsu dzīves realitātes un enerģētiku ar radošām enerģijām.

Turpmāk esiet uzmanīgi attiecībā pret jebkuriem tekstiem, vienmēr savietojiet tos ar Dievišķā līmeņa pozīciju – bezgalīgām rūpēm un Mīlestību! Patiesie Dievišķie spēki NEKAD NEVIENU NEGRŪŽ CIEŠANĀS, NEVAINO, NEATSAKA PALĪDZĪBU, NEKRITIZĒ, NEŠĶIRO UN NEVĒRTĒ!!!

Šodien, izmantojot tehniskās iespējas, var ar Dievišķo būtņu vārdu var parakstīt  visu, ko vien vēlas, jebkuru dezinformāciju, jebkuru zemes cilvēka izdomu.
Esiet uzmanīgi attiecībā pret to, ko jūs lasiet! Nelejiet šaubu enerģijas uz to dzirnavām, kuriem ir izdevīgi uzturēt veco kārtību uz Zemes, noturēt cilvēku apziņu savā varā  un manipulēt ar to rīcību!


Nebaidieties sapņot spilgti un drosmīgi! Tad viss uz Zemes ātri mainīs kopējo materiālās dzīves ainu, tā pakāpeniski kļūs par reālu Dievišķu civilizāciju, par jaunu Saules rasi uz Zemes!
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova

“Pilnveidības Skola Pirmsavots”,
Rīga, Latvija,
www.pervoistok.lv